LAATUPOLITIIKKA

 

Laatujärjestelmämme päätavoitteena on saada aikaan asiakkaidemme tarpeet tyydyttävää toiminnan ja tuotteiden laatua. Laatujärjestelmämme avulla tehostamme toimintaamme kaikilla tasoilla minimoimalla virheet ja työskentelemällä kerralla valmiiksi -periaatteen mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta. Johto on sitoutunut antamaan resurssit laadun tuottamiseen.

 

Laatua mittaamme seuraamalla:

  • Reklamaatioiden määrää
  • Toimitusvarmuutta
  • Sisäistä laatua
  • Yrityksen taloudellista tulosta

 

VILPE Oy:n YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

 

VILPE Oy valmistaa korkealuokkaisia rakennusteollisuuden muovituotteita, joiden tavoitteena on ohjata asiakkaitamme energiatehokkaaseen, taloudellisesti kannattavaan ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Jatkuva toiminnan parantaminen sekä tuotteiden ja menetelmien kehittäminen ovat VILPE Oy:n ja sen työntekijöiden yhteinen tavoite. Tällä tavalla ennakoimme asiakkaidemme odotuksia, parannamme ympäristön hyvinvointia ja sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

VILPE Oy:n ympäristöjärjestelmä on ISO14001 standardin mukainen. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja –velvoitteita sekä muita yhteiskunnan asettamia lakeja ja määräyksiä. Keskustelemme ja tiedottamme avoimesti ympäristöasioista sekä yrityksen sisällä että yrityksestä ulospäin.

VILPE Oy:n ympäristötavoitteena on energiatehokkaiden tuotteiden suunnittelu, tehtaamme energian käytön tehostaminen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä muovien kierrätettävyyden lisääminen koko elinkaaren aikana.