LAATUPOLITIIKKA

 

Laatujärjestelmämme päätavoitteena on saada aikaan asiakkaidemme tarpeet tyydyttävää toiminnan ja tuotteiden laatua. Laatujärjestelmämme avulla tehostamme toimintaamme kaikilla tasoilla minimoimalla virheet ja työskentelemällä kerralla valmiiksi -periaatteen mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta. Johto on sitoutunut antamaan resurssit laadun tuottamiseen.

 

Laatua mittaamme seuraamalla:

  • Reklamaatioiden määrää
  • Toimitusvarmuutta
  • Sisäistä laatua
  • Yrityksen taloudellista tulosta

 

VILPE Oy:n YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

 

VILPE Oy valmistaa korkealuokkaisia rakennusteollisuuden muovituotteita, joiden tavoitteena on ohjata asiakkaitamme energiatehokkaaseen, taloudellisesti kannattavaan ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Jatkuva toiminnan parantaminen sekä tuotteiden ja menetelmien kehittäminen ovat VILPE Oy:n ja sen työntekijöiden yhteinen tavoite. Tällä tavalla ennakoimme asiakkaidemme odotuksia, parannamme ympäristön hyvinvointia ja sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

VILPE Oy:n ympäristöjärjestelmä on ISO14001 standardin mukainen. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja –velvoitteita sekä muita yhteiskunnan asettamia lakeja ja määräyksiä. Keskustelemme ja tiedottamme avoimesti ympäristöasioista sekä yrityksen sisällä että yrityksestä ulospäin.

Laskemme esimerkiksi tuotteidemme ympäristövaikutukset MIPS-luvun avulla. Lue lisää: http://www.vilpe.com/fi/etusivu/laatu-ja-ymparistopolitiikka/mips.html

VILPE Oy:n ympäristötavoitteena on energiatehokkaiden tuotteiden suunnittelu, tehtaamme energian käytön tehostaminen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä muovien kierrätettävyyden lisääminen koko elinkaaren aikana.