ARVOT

SK Tuotteen arvot ohjaavat yrityksen toimintaa kaikissa tilanteissa. Ne myös kertovat yrityksen moraalista ja SK Tuotteen tärkeiksi mieltämistä asioista. Arvojen jalkauttaminen yrityksessä on tärkeää, sillä niiden tulee näkyä kaikessa toiminnassa.

 

Ympäristöystävällisyys

Ympäristön hyvinvointi on SK Tuotteelle yksi yrityksen toiminnan lähtökohdista. Yrityksen tuotteet valmistetaan kemiallisesti neutraalista ja kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenista. SK Tuote Oy:n johtamisjärjestelmä on arvioitu ja yritykselle on myönnetty SGS ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin laajuus kattaa VILPE®-tuotteiden tuotekehityksen, suunnittelun, valmistuksen ja myynnin.

Luotettavuus

SK Tuote täyttää velvollisuutensa. Se tarkoittaa kaikkien sidosryhmien ja kumppanien huomioon ottamista ja kunnioittamista. Tinkimätön luotettavuus vahvistaa yhtiön suhteita muihin organisaatioihin ja toimijoihin. Siihen kuuluvat myös yhteiskuntavastuu ja yhtiön toiminta-alueen myönteisen kehityksen aktiivinen tukeminen.

Rohkeus

Itseluottamus on menestyksen lähtökohta. Me kutsumme sitä rohkeudeksi. Se ei tarkoita sokeaa itseluottamusta vaan sitä, että uskomme ihmisiimme ja ideoihimme. Tarvitsemme rohkeutta tuodaksemme markkinoille uusia ratkaisuja, koska haluamme aina olla tuotekehityksen edelläkävijä.

Innovatiivisuus

SK Tuote on tuotekehityksen etulinjassa. Innovatiivisen ilmapiirin vaaliminen ja innovatiivinen tuotekehitys varmistavat, että SK Tuote pystyy tarjoamaan parhaat ja toimivimmat rakentamisen ratkaisut myös tulevaisuudessa. Innovatiivisuus johtaa myös uusiin ratkaisuihin ja niiden myötä entistä parempaan asiakaspalveluun. Innovointi ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan se perustuu aina haluun luoda uusia, entistäkin parempia tuotteita ja palveluja SK Tuotteen sidosryhmille.

Avoimuus

SK Tuotteen toiminta on avointa. SK Tuote noudattaa annettuja lakeja ja kunnioittaa eri kulttuureja. Toiminnan avoimuudella taataan yrityksen sidosryhmille luotettavuus ja rehellisyys. Avoimuudella tarkoitetaan myös yrityksen sisäistä toimintaa, jolla henkilökunnalle tarjotaan avoin ja rehellinen työilmapiiri.

Green Building

 

TARKOITUS

"Parempaa sisäilmaa, energiatehokkuutta ja rakenteiden pitkäikäisyyttä kaikkiin tiloihin.”

SK Tuotteen tarkoituksena on tuoda parempaa sisäilmaa, energiatehokkuutta ja rakenteiden pitkäikäisyyttä kaikkiin tiloihin. Uskomme, että jokaisella on oikeus hengittää vapaasti ja huoletta niin töissä kuin kotona. Uudistamme toimialaamme tuomalla markkinoille innovatiivisia ratkaisuja, jotka pienentävät terveysriskejä ja pidentävät rakennusten käyttöikää.

Asentajamme ovat vahvuutemme. VILPE®-tuotteita käyttävät asentajat ovat todellisia ammattilaisia, jotka välittävät asiakkaistaan. VILPE® on asentajiemme valinta, koska sen tuotteet ovat turvallisia ja suorituskykyisiä ja niiden asentaminen on helppoa ja nopeaa. Asentajiemme ansiosta loppuasiakkaamme hyötyvät erinomaisesta laadusta.

Building the Future

 

VISIO

"20/20/20”

Visio tiivistää yrityksen tahtotilan. SK Tuotteen visiona on saavuttaa 20 prosentin kestävä kasvuvauhti vuoteen 2020 mennessä uusien asiakaskeskeisten ratkaisujen avulla. Uusien tuotteiden eli vuonna 2016 tai sen jälkeen lanseerattujen tuotteiden osuus liikevaihdostamme on tahtotilamme mukaan 20 prosenttia vuonna 2020.

Menestyminen nykypäivän maailmanlaajuisilla markkinoilla edellyttää SK Tuotteelta kestävää kasvua. Haluamme luoda kasvua tarjoamalla innovaatioita asentajillemme ja loppuasiakkaillemme ja tavoittamalla uusia markkinoita. Uudet innovaatiomme ovat asiakaskeskeisiä ja auttavat meitä täyttämään tarkoituksemme entistäkin paremmin.

Building the Future

 

MISSIO

"Vastaamme nykyaikaisen rakentamisen tarpeisiin uusilla innovaatioilla."

Uudistushenkisyys ohjaa SK Tuotteen kaikkia toimintoja. Missiomme kertoo, miten täytämme tarkoituksemme päivittäisessä työssämme. Tarkoituksemme täyttäminen tarkoittaa, että ymmärrämme toimialamme tarpeet ja ongelmat markkina-alueillamme. Laajennamme ja sopeutamme tuotevalikoimaamme markkinoiden tarpeisiin.

Nykyaikaisen rakentamisen tarpeiden ymmärtäminen edellyttää uusien markkinatrendien ja teknologioiden tutkimista yhtiön sisällä sekä ulkoista yhteistyötä ja yhteydenpitoa kumppaneihin. Käytämme tietojamme ja resurssejamme innovatiivisten ratkaisujen tuomiseen markkinoille.

Building the Future

 

STRATEGIA

Strategiamme on täyttää tarkoituksemme nyt ja tulevaisuudessa panostamalla kumppaneihin, innovointiin ja organisaatioon. SK Tuotteen on oltava kunnioitettava, vakaa ja määrätietoinen kumppani, ja organisaatiomme on tarjottava kumppaneillemme uudenlaisia viestinnän ja osallistumisen tapoja. Tarkoituksemme edellyttää meiltä läheisiä yhteistyösuhteita asentajiin, suunnittelijoihin ja arkkitehteihin, jotta voimme tarjota ratkaisujamme kuluttajille.

Uudistushenkisyytemme synnyttää innovaatioita ja on olennainen osa organisaatiotamme ja tuotekehitystiimimme päivittäistä työtä. Innovointi tarkoittaa myös sitä, että koko organisaatiomme on suhtauduttava avoimesti ja ennakkoluulottomasti uusiin ja rohkeisiin ideoihin. Organisaation kaikilla toiminnoilla on velvollisuus ja mahdollisuus innovoida ja parantaa prosessejaan strategian mukaisesti.

Ihmiset luovat menestyksekkään organisaation. Meidän on tuettava tiimimme jäseniä luomalla innostava työympäristö koko yhtiöön. Innostavassa työympäristössä ei suvaita kiusaamista, ja se tarjoaa koulutus- ja etenemismahdollisuuksia. Lisäksi se varmistaa päivittäisen työn sujumisen kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Building Fair