VILPE Sense läckagedetektor hittade läckan på fabrikens tak och hjälpte till att begränsa kostnaderna för takrenoveringen med 450 000 kronor

För fem år sedan konstaterade VILPE Oy:s tekniska direktör Timo Anttila att det troligen läckte på VILPEs fabrikstak i Korsholm, Finland. Då och då kom det in vatten på flera ställen, vilket betydde att ullisoleringen var våt. VILPEs fabrikstak har en total yta på 16 500 m². Eftersom det drabbade takområdet är cirka 1 000 m² visste Anttila att det inte skulle bli lätt att hitta den potentiella läckan på det stora taket.

”Synligt detekterbara läckor är sällsynta och det här läckaget var inget undantag. Vi hade ingen aning om var vi skulle börja leta”, säger Anttila om utmaningarna med att lokalisera läckan.

Att hitta läckan komplicerades också av att läckor oftast inte finns där vattnet kommer in. Till exempel i VILPEs fall består takkonstruktionen av TT-plattor och ovanpå ångspärr, ullisolering och papp. När vatten har trängt igenom isoleringen, rinner det längs den lutande konstruktionen tills det hittar en plats att rinna igenom.

VILPE Sense-läckagedetektorer begränsade läckageområdet på taket

Trots att man visste att det fanns problem inledde man inte omedelbart renoveringsåtgärder.  På VILPE höll man som bäst på att utveckla produkter för att upptäcka fuktproblem i konstruktioner, och man ville använda den potentiella läckan  för produktutvecklingssyften. Tio stycken VILPE Sense-läckagedetektorer monterades på det misstänkta läckageområdet med cirka fyra meters mellanrum. Senare installerades ytterligare fyra läckagedetektorer. VILPE Sense-läckagedetektorer övervakar kontinuerligt takets fuktvärden, varnar för alltför mycket fukt och hjälper till att lokalisera läckageområdet på taket. Genom att begränsa läckan till ett mindre område kan man också begränsa området för renoveringsarbetet.

Kostnaderna för läckaget 150 000 SEK

VILPE Sense-systemet bekräftade omedelbart Anttilas misstanke om en takläcka. Man kunde begränsa skadans omfattning till ett takområde på 125 m², som öppnades och undersöktes. Utan VILPE Sense-systemet skulle ett takområde på 1 000 m² ha behövt öppnas och förnyas, vilket skulle ha medfört totala kostnader på cirka 600 000 SEK. Under renoveringen byttes våt ullisolering, papp och ångspärr på 115 m2 yta. Tre Alipai-undertrycksavluftare monterades också på taket. Renoveringen kostade totalt 150 000 SEK, vilket innebär att VILPE Sense-läckagedetektorer hjälpte till att spara 450 000 SEK.

Läckan eller orsaken till läckan har aldrig hittats. Anttila uppskattar dock att om VILPE Sense-läckagedetektorer hade varit monterade från början, skulle läckan ha upptäckts direkt när den uppstod och reparationen hade varit enkel. Enligt Anttilas uppskattning hade reparationen av en liten läcka i ett tidigt skede kostat mellan 10 000 och 20 000 SEK.

Information om fastigheten

  • VILPEs fabrik i Korsholm, Finland
  • Fabriken byggdes år 1982 men har utvidgats flera gånger. Taket med läckan byggdes 1990 och renoverades år 2010
  • Takets storlek och material: Låglutande tak, papp som täckmaterial. Under ullisolering, ångspärr och TT-plattor. Takets storlek är 16 500 m²
  • VILPE Sense-produkter: 14 stycken VILPE Sense-läckagedetektorer
  • Takrenovering: byte av papp, ullisolering och ångspärr på ett 115 m² stort område. Montering  av tre Alipai-undertrycksavluftare
  • Kostnaden för takrenoveringen 150 000 SEK. Uppskattad reparationskostnad om VILPE Sense-läckagedetektorer hade monterats före läckan 10 000–20 000 SEK. Uppskattad reparationskostnad utan VILPE Sense-systemet 600 000 SEK