För blockskorsten

Takgenomföringar för modulskorstenar för alla sorters takmaterial och lutningar. Takgenomföringarna för modulskorstenar är helt vattentäta och lätta att montera. Alla delar som behövs ingår i paketet. Produkter med lång livslängd i alla klimat. Hitta rätt produkt här.