Den energisnåla EC-motorn blir billigare i längden

VILPE EC-motorer takfläktar

Att välja rätt takfläkt är avgörande för både kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. I en tid där energibesparingar blir allt viktigare, är valet mellan AC- och EC-motorer centralt. Trots att AC-motorer kan vara billigare i inköp, visar det sig att EC-motorer, som är mer energisnåla, är det smartare valet på lång sikt. I den här artikeln förklarar vi varför EC-motorer är överlägsna när det gäller energieffektivitet och hur de kan leda till kostnadsbesparingar över tid. Det här är skälet till att EC-motorerna fortsätter att vinna mark och är idag det populäraste alternativet på VVS-marknaden.

Skillnader mellan AC- och EC-motorer

AC-motorer använder växelström för att generera ett roterande magnetfält som får rotorn att snurra. De är enklare i konstruktionen än EC-motorer och finns i två huvudtyper: synkrona och asynkrona motorer. EC-motorer är borstlösa DC-motorer (BLDC) som använder permanentmagneter och elektronisk kommutation istället för mekaniska borstar och en kollektor, vilket ger bättre kontroll över hastighet och vridmoment.

Effektiviteten hos AC-motorer varierar, men asynkrona motorer är generellt mindre effektiva vid lägre hastigheter. EC-motorerna är mer energieffektiva än AC-motorer, särskilt under varierande belastningar och hastigheter, och upprätthåller en hög effektivitet över ett brett driftsområde. AC-motorer används ofta där konstant hastighet och enkelhet är viktigare än exakt hastighetskontroll. EC-motorer är idealiska för tillämpningar med variabel hastighet och hög effektivitet, såsom i HVAC-system (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering), kylsystem och industriell automation. AC-motorer är billigare att tillverka och köpa på grund av sin enklare konstruktion, medan EC-motorer är dyrare på grund av sina mer komplexa elektroniska komponenter och användning av permanentmagneter.

Energiförbrukningen hos VILPEs AC- och EC-motorer

När man väljer takfläkt ska man först bedöma luftflödets behov, tryckförlusten och kanalstorleken och sedan välja en takfläkt som passar behovet och som är det energieffektivaste alternativet. Energisnåla produkter är skonsamma både för miljön och plånboken.

En stor majoritet av VILPEs sålda takfläktar är utrustade med EC-motorer men i sortimentet finns också fläktar med AC-motorer (Ø 125 och 160). Det finns kunder som föredrar AC-motorer eftersom de är billigare än fläktarna med EC-motorer. Det finns ändå flera skäl till att inte endast beakta köppriset när man väljer produkt. En takfläkt av AC-modell har färre alternativ för styrning och är oftast begränsad till att passa ett visst luftflöde och rum. En EC-modell erbjuder däremot fler styrningsalternativ och möjliggör behovs- och tryckstyrd ventilation (genom differenstrycksregulator eller konstant luftflöde). Det innebär att man kan optimera ventilationen och spara energi. En fläkt med EC-motor kan också kopplas till ett fastighetsautomationssystem, vilket möjliggör larm och övervakning om takfläkten av någon anledning slutar fungera. Eftersom många företag fasar ut AC-motorer som gammal teknologi, utvecklas inte längre olika tilläggsprodukter för dem, såsom smarta och behovsstyrda styrsystem.

Exempel: VILPEs E190 (AC-modell) och VILPEs ECo190 (EC-modell)

Det viktigaste skälet till att välja en EC-motor är att den är energisnålare i drift. När man bedömer energieffektiviteten hos fläktar tittar man på verkningsgraden. Verkningsgrad är ett mått på hur effektivt en maskin eller enhet omvandlar insatt energi till nyttigt arbete. Det uttrycks ofta som en procentandel, där en högre procent innebär högre effektivitet. En verkningsgrad på 100 % betyder att all insatt energi omvandlas till nyttigt arbete, medan en lägre verkningsgrad indikerar att en del av energin går förlorad, till exempel som värme. I sammanhanget med fläktar visar verkningsgraden hur effektivt fläkten omvandlar elektrisk energi till luftflöde. Fläktarna som jämförs är VILPE E190 (AC) med VILPEs Flow 125 (EC) och VILPE E220 (AC) med VILPE Flow 160 (EC).

VILPE E190 (AC) jämfört med VILPE Flow 125 (EC)

Diagram 1: Verkningsgrad hos VILPE E190 (AC) och Flow 125 (EC) vid olika luftmängder.

Diagram 1 visar att verkningsgraden för EC-modellen når upp till 40 %, medan AC-modellen bara når 20–25 %. Vid 150 pascal (luftmängd 92,8 l/s) använder EC-modellen 43,5 % mindre energi än AC-modellen. Vid 100 pascal (luftmängd 86,7 l/s) är energiförbrukningen 44,4 % lägre, och vid 50 pascal (luftmängd 67 l/s) är energiförbrukningen 58,6 % lägre för EC-modellen jämfört med AC-modellen.

VILPE E220 (AC) jämfört med VILPE Flow 160 (EC)

Diagram 2: Verkningsgrad hos VILPE E220 (AC) och VILPE Flow 160 (EC) vid olika luftmängder.

Diagram 2 visar att verkningsgraden för EC-modellen når upp till nästan 40 %, medan AC-modellen når 20–25 % på full effekt. Vid 150 pascal (luftmängd 148,3 l/s) använder EC-modellen 40,9 % mindre energi än AC-modellen. Vid 100 pascal (luftmängd 134,5 l/s) är energiförbrukningen 44,8 % lägre, och vid 50 pascal (luftmängd 56,1 l/s) är energiförbrukningen 65 % lägre för EC-modellen jämfört med AC-modellen.

EC-modellen är det bästa alternativet

När man väljer en takfläkt bör man beakta både initialkostnaden och driftkostnaden. Även om AC-motorer kan vara billigare att köpa, är EC-motorer mer energieffektiva och ger större besparingar över tid. Detta gäller speciellt för fläktar som är i konstant drift och inte används sporadiskt, till exempel köksfläktar. Det här gör EC-motorer till det bättre valet för både ekonomin och miljön.