VILPE Sense hjälper till att kyla ner konstruktionerna under sommaren

Sense kesä

Fördelen med VILPE Sense är inte bara att systemet förebygger fuktskador: man kan också använda systemet för att föra ut överskottsvärmen ur konstruktionerna, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen under sommaren och håller isoleringsmaterialet friskt. Ett smart tak är en funktionell lösning även på vintern, eftersom ventilationen och därmed utförandet av överskottsvärme är minimal vid kallt väder.

VILPE Sense ventilerar konstruktionerna automatiskt och behovsenligt. Systemets takfläkt blåser ut luft ur konstruktionerna och samtidigt förs överskottsvärmen ut. VILPE Senses algoritm reagerar på förhöjda halter fukt i konstruktionerna. När det är varmt ute innehåller luften inne i konstruktionerna vanligtvis betydligt mer absolut fukt, och därför blir också ventilationsbehovet större.

Under ett halvår mätte VILPE den värmeenergi som lämnade takkonstruktionerna i VILPEs fabrik i Korsholm i Finland. VILPEs takyta är ungefär 200 m2. Resultaten visade att under de varma månaderna behövde man ventilera konstruktionerna mer. Samtidigt förde systemet ut överskottsvärmeenergi på ungefär 692 kWh, i genomsnitt ungefär 5,6 kWh/dag.

Kurvan på bilden visar att under vintermånaderna är ventilationsbehovet mindre och därför går minimalt med värmeenergi från frånluften till spillo. Algoritmen för VILPE Sense fungerar så att vid frysgrader är ventilationen minimal. Under minusgrader är fukthalten i luften låg och därför förs betydligt mindre mängder luft ut ur konstruktionerna. VILPE Sense passar därför utmärkt för nordiska vintrar.

Bra för isoleringen

lämpötila

När systemet för ut överskottsvärmen kyls också konstruktionerna ner. Under den varmaste perioden i VILPEs test var lufttemperaturen i isoleringen över 50 °C. Utan behovsstyrd ventilation skulle temperaturen ha varit ännu högre. Vid varmare temperaturer leder till exempel mineralull mer värme, vilket gör att den varma luften förflyttar sig lättare in i inomhusluften. Isoleringen fungerar också bättre när fukthalten och temperaturen är optimala.  

En annan fördel är att behovet att kyla ner byggnaden minskar när VILPE Sense för ut överskottsvärmeenergi ur konstruktionerna. Då sparar man också energi som annars skulle gå åt till att kyla ner byggnaden, vilket är bra för både plånboken och miljön.

Läs mer om VILPE Sense