Vad menas med “tryckförlust” och vilken betydelse har den för VVS-planering?

matala painehäviö
Till exempel är VILPE ​​FLOW 315, 400, 500 & 630S utvecklade för att vara energisnåla och de har alla en låg tryckförlust.

I flera av VILPEs produktbeskrivningar, t.ex. för frånluftshuvar, nämner vi ordet “tryckförlust” och dess betydelse för att spara energi. Men vad betyder “tryckförlust” och vad innebär den i praktiken?

“Med ”tryckförlust” menar man skillnaden mellan trycket mellan två punkter i ett nätverkssystem för antingen gas eller vätska. Till exempel, en tilluftsventil i ett ventilationssystem orsakar en tryckförlust eftersom lufttrycket är högre på den ena sidan ventilen än den andra. För tilluftsventiler är lufttrycket högre före luften tar sig in i rummet än när den väl är inne i rummet. Det här beror på att ventilen orsakar en tryckförlust när luftströmmen når ventilen och luftströmmen saktar ner en aning,” säger Martin Granö, en av VILPEs produktutvecklare.

Alla ventilationsenheter har en egen tabell över tryckförlusten för olika luftströmmar. För de flesta produkter går det bra att justera tryckförlusten för att få in rätt mängd luft i ett rum. I fall man inte direkt kan justera luftflödet, kan man istället använda ett spjäll inne i själva ventilationsröret.

Man brukar mäta och justera tryckförlusten i ett ventilationssystem för att nå en bra balans och på ett sådant sätt att man får till de luftflöden som VVS-konsulten har fastställt för varje rum. Tryckförlusten mäts genom ventilationssystemets slutenheter och/eller spjället och justeras för att nå ett önskat luftflöde.

Den här balanseringen av ventilationssystemet brukar man göra före man tar i bruk en nybyggd fastighet eller i samband med att man gör rent ventilationssystemet i en fastighet.

Artikeln fortsätter efter bilden.

Man brukar mäta och justera tryckförlusten i ett ventilationssystem för att nå en bra balans och på ett sådant sätt att man får till de luftflöden som VVS-konsulten har fastställt för varje rum. Bild: Unsplash
Vad är det då som orsakar tryckförlust?

“I ett ventilationssystem orsakas tryckförlust bland annat av själva röret, rörets form, ventilationsrören och spjället. Vissa delar av ett ventilationssystem, t.ex. värmeelement och filter, kan också orsaka tryckförlust. En VVS-konsult brukar ofta använda ett planeringsprogram för att räkna ut ventilationssystemets totala tryckförlust. När den totala tryckförlusten är på det klara, kan man också räkna ut hur effektiv ventilationssystemets fläkt måste vara,” säger Granö.

Fläkten i ett ventilationssystem orsakar ett tryck i ventilationens rörsystem vilket i sin tur gör så att luften börjar röra sig för att jämna ut trycket. Till exempel, en tilluftsfläkt orsakar ett övertryck i röret mellan rummet och fläkten: det här gör att luften med högre tryck rör sig mot rummet. Lufttrycket i en ventilationsenhet måste vara större än den tryckförlust som enheten orsakar för att luft ska kunna ta sig in i rummet.

Låg tryckförlust sparar energi och pengar

Varför är då tryckförlust så viktigt? Enligt Martin Granö så innebär en lägre tryckförlust ett kostnadseffektivare ventilationssystem. En ventilationsenhet med liten tryckförlust minskar ventilationsenhetens energibehov, vilket i sin tur skonar både miljön och plånboken.

“Produkternas formgivning påverkar ventilationssystemets totala tryckförlust. Vår målsättning är att utveckla produkter som orsakar minsta möjliga tryckförlust i ventilationsenheterna,” säger Granö.

Till exempel är VILPE ​​FLOW 315, 400, 500 & 630S utvecklade för att vara energisnåla och de har alla en låg tryckförlust. Man mäter tryckförlusten i enheten Pascal (Pa). Enligt Granö är den optimala räckvidden på tryckförlusten för frånluftshuvar ungefär 10–60 Pa, och för tilluftshuvar ungefär 20–50 Pa. Enligt Granös uträkningar, till exempel, är den totala tryckförlusten av VILPE ​​315S FLOW -frånluftshuv 0,7 m3 /s och luftflödet är 50 Pa, medan en annan produkt av en annan tillverkare har en tryckförlust på 168 Pa. “Ofta brukar tryckförlusten hänga ihop med ljud: om tryckförlusten är hög brukar ventilationssystemet låta mer. Det betyder att utrustningen fungerar tystare när tryckförlusten är låg,” säger Granö.

Läs mer: Spara tusentals kronor om året med VILPEs energieffektiva frånluftshuvar