Det smarta systemet VILPE Sense varnar för ökade risker för mögeltillväxt

VILPE Sense mäter temperaturen och den relativa fukthalten i till exempel ett tak. Systemet anger också risken för mögeltillväxt enligt den finländska mögeltillväxtmodellen. VILPE Sense-systemet anger inte bara risken för mögeltillväxt – det hjälper också till att lösa problemet.

Den finländska mögeltillväxtmodellen uppskattar risken för mögeltillväxt

Mögelindexet anger omfattningen av den mögeltillväxt som man enligt data kan anta finns på en yta. Indexet bygger på en modell där man beaktar omständigheterna som gynnar mögeltillväxt, till exempel fukthalt och temperatur under ett specifikt tidsintervall. Modellen beaktar olika tillväxtförhållanden och byggmaterial. Skalan för mögelindexet är 0–6, där noll betyder ingen mögeltillväxt alls och 6 en mycket omfattande mögeltillväxt (100 % på en yta). Mögelindexet har utvecklats av Tammerfors universitet (TTY) i Finland och det finländska forskningscentret VTT.

Mögelindexet gör det enkelt att få en överblick över hur konstruktionerna mår

VILPE Sense-appen räknar automatiskt ut mögelindexet för området man ventilerar och ger en snabb överblick över hur konstruktionerna mår. Systemet larmar automatiskt om mögelindexet överstiger 2,5. Du behöver inte oroa dig för att missa viktig information om din fastighet, vilket underlättar vardagen.

Tack vare VILPE Sense är konstruktionerna i fastigheten ständigt övervakade. Du bör alltid reagera om mögelindexet ändras. Till exempel om mögelindexet stiger snabbt måste konstruktionerna inspekteras noggrannare. Det är viktigt att notera att mögelindexet sällan ligger på noll eftersom systemet kan upptäcka mikrober som kommer in med uteluften. Lägre nivåer av mögeltillväxt som endast kan upptäckas i mikroskåp behöver inte vara oroväckande. Men om mögelindexet stiger plötsligt och kraftigt, måste konstruktionerna inspekteras.

Källan: Tammerfors universitet (2020). Finnish mould growth model. https://research.tuni.fi/buildingphysics/finnish-mould-growth-model/

MögelindexMögeltillväxt
0Ingen tillväxt
1Tillväxten syns i mikroskåp
2Tydlig tillväxt i mikroskåp (Systemet larmar automatiskt om mögelindexet överstiger 2,5)
3Tillväxten kan upptäckas med bara ögat
4Tydlig tillväxt syns med bara ögat
5Riklig tillväxt syns med bara ögat (Tillväxten täcker mer än 50 % av det undersökta området)
6Mycket riklig tillväxt syns med bara ögat (Tillväxten täcker nästan 100 % av det undersökta området)