När Vörå Forms grundare går i pension övertar VILPE maskinparken och utrustningen

När Vörå Forms grundare Per-Ole Jåfs ville gå i pension, köpte VILPE maskinparken och utrustningen för att säkra underhållet av sina formar. Samtidigt flyttar Vörå Forms anställda över till VILPE. 

Det är inte alltid lätt att hitta någon som kan ta över verksamheten när en företagare vill gå i pension. När det gäller Vörå Form var det inte självklart att verksamheten skulle fortsätta. Företagets huvudsakliga kund var VILPE och för att säkra framtiden skulle man ha behövt flera större kunder.  

Jåfs hade i god tid berättat om sina pensionsplaner för VILPE, som genast började leka med tanken på att köpa maskinparken.  

”För vårt beslut var det avgörande att den anställda på Vörå Form som har underhållit VILPEs formar i 15 år också blev anställd hos oss. Då kunde vi försäkra oss om att formerna som vi använder i produktionen också kan underhållas i framtiden”, konstaterar VILPEs produktionschef Harri Heiskanen.

Lokal kunskap viktigt

VILPEs produkter tillverkas i Korsholm med sprutteknik. Det innebär att råmaterialet sprutas in i formen, där vatten kyler ner den flytande plasten till fast form. Formarna är dyra investeringar och VILPE beställer dem både från Finland och utlandet. VILPE sköter ändå underhållsarbetet själv eftersom man vill undvika längre avbrott i produktionen.  

VILPE köpte nästan hela maskinparken och utrustningen. Man köpte ändå inte hela verksamheten. Priset är hemligt.

Formunderhåll är en sällsynt kunskap och därför vill både VILPE och Jåfs värna om de få lokala professionella som kan jobbet. Jåfs fortsätter som konsult ett par månader under hösten.  

”Vi har samarbetat sedan 1985. Under 2010-talet har jag sakta dragit mig tillbaka. Det känns fint att gå i pension”, säger Jåfs.

”Vi har samarbetat länge med Vörå Form. Tack vare vår affär kan företagaren gå i pension och VILPE kan säkra underhållet för sina formar”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

Mer information:
Tuomas Saikkonen
tel. 050 537 6724
verkställande direktör
VILPE

Per-Ole Jåfs
tel. 040 056 6748
verkställande direktör
Vörå Form