The Suomi Mies tittar tillbaka: Eeros och VILPEs historia

Eero Saikkonen. Foto: Linus Lindholm.

Steve Jobs och Apple. Bill Gates och Microsoft. Ett företag personifieras ofta av sin grundare. Därför kan listan kompletteras med ännu ett tredje par: Eero Saikkonen och VILPE. Det här är deras historia.

Som barn var Saikkonen inte vidare intresserad av skolarbete, men det starka intresset för metall- och träslöjd gav berömliga vitsord. Som 15-åring fick han sitt första sommarjobb i byggbranschen.

– Jag är utbildad byggmästare och under studierna kunde jag inte föreställa mig att jag skulle göra karriär som verkställande direktör för en fabrik som tillverkar plastprodukter, minns han.

Vägen mot karriären som plastfabrikens verkställande direktör fick sin början från en idé om en infästning. Sommaren 1973 arbetade Saikkonen, då studerande vid Tekniska läroanstalten i Vasa, som arbetsledare för takmontörer på en byggarbetsplats vid Kristinestads kraftverksanläggning. Sommaren var blåsig och montörerna hade problem att få det bitumenfästa takmaterialet och isoleringen att hållas på plats.

– Vi försökte lösa problemet genom att fästa takmaterialet och isoleringen i underlaget med skruvar och brickor. Det fungerade inte, eftersom skruvhuvudena punkterade takmaterialet när någon gick på taket och hålen orsakade läckage.

Saikkonen började fundera på en annan lösning. Idéen uppkom på bastulaven.

– Istället för skruvar kunde man använda en ny, följsam infästning, som blev klar första april 1974. Infästningen var svampformad och trycktes ner när man steg på den, för att sedan själv lyfta sig upp.

Produkten fick namnet svampinfästning (sienikiinnike) och eftersom den visade sig vara funktionell ville Eero att den skulle kommersialiseras. 27.3.1975 infördes kommanditbolaget SK Tuote Ky i handelsregistret. Svampinfästningen blev framgångsrik och det ledde till att man utökade produkturvalet. År 1977 inledde man försäljning av takbrunnar och tätningsflänsar för flacka tak. Den egna produktionen startades i en 1200 kvadratmeter stor fabrik, som grundades i Korsholm 1984.

VILPEs födelse

På 1980-talet tog man nästa stora steg. Fram tills dess hade företaget koncentrerat sig på flacka tak på stora affärs- och industribyggnader och kunderna var takisoleringsfirmor. Nu ville man erövra nya marknader och riktade in sig på småhus och sadeltak.

En annan orsak till det nya skiftet var att alla rör på Saikkonens eget tak rasade ner med snön efter den snörika vintern. Problemet visade sig vara rörmaterialet. Rören och genomföringarna av glasfiber klarade inte påfrestningen under vintern. Därför började Eero fundera på alternativa produkter för branta tak.

– Beslutet att övergå till produkter för branta tak togs precis vid rätt tidpunkt, eftersom de flacka takens popularitet också på småhus dalade. En annan orsak till framgången var universala genomföringar, som gjorde det möjligt att samma genomföring kan användas på alla tegeltaksmaterial och en annan genomföring på alla plåttaksmaterial, konstaterar Saikkonen.

Eero och Tuomas Saikkonen.

Lågkonjunkturen orsakade konkurs

Efterfrågan på svampinfästningarna var livlig fram till 1990-talets lågkonjunktur, då hela byggbranschen i Finland i princip stannade av och efterfrågan på infästningarna kollapsade. Två av SK Tuotes systerbolag gick i konkurs. Kvar blev bara plastfabriken SK Fastening Ltd Oy.

Plastfabriken hade gått i borgen för systerbolagens lån och tvingades nu betala dem. Skulden var i utgångsläget två gånger större än omsättningen.

– I början av år 2000 hade vi betalat alla lån. Då bestämde jag att vi i fortsättningen bara kommer att investera med bolagets egna kapital. Sedan dess har vi finansierat alla investeringar i fabriken och i maskiner själva, berättar Saikkonen.

Genom åren har företaget bytt namn. År 2000 bytte SK Fastening Ltd Oy namn till SK Tuote Oy och sedan år 2018 heter företaget VILPE Oy.

Populär på Tiktok

I slutet av sin karriär bröt Saikkonen ny mark: Tiktok. På VILPEs TikTok-kanal har hans genuina och personliga stil charmat tittarna och han har fått smeknamnet ”The Suomi Mies”: videor publicerade med hashtaggen ifråga hade fram till juni 2022 setts 1,2 miljoner gånger på TikTok.

VILPE är ett familjeföretag och år 2020 tog Eeros son Tuomas Saikkonen över posten som verkställande direktör. Eeros ålder ligger långt över den genomsnittliga pensionsåldern, men han anser att ”en byggmästare måste alltid bygga”.

– Jag tror starkt på Tuomas förmåga att ta VILPE i en mer internationell riktning. Själv tänker jag ännu fortsätta med produktutveckling som är min passion. Jag har ännu bra idéer som väntar på att förverkligas, säger Eero Saikkonen.