Under #Plastprestation 3.6 återvinner vi hårdplast i Vasa

Under #Plastprestation (#Ämpäristöteko) samlas kasserade eller trasiga produkter i hårdplast in för återvinning vid över 20 insamlingspunkter runt om i Finland. Även Vasa deltar i evenemanget då hårdplast tas emot på Kaserntorget fredagen den 3 juni kl. 11-18.

Målet med Plastprestation-kampanjen är att förbättra återvinningen av plastprodukter. Vid insamlingspunkten tar man emot hårda plastprodukter från hushåll. Exempel på sådana är gamla eller trasiga hinkar, pulkor, badbaljor, blomkrukor, vattenkannor, såar, tomma vattendunkar, matlådor, flyttlådor och trädgårdsmöbler i plast. Produkter i hårdplast är tillverkade av materialen PE (polyeten) eller PP (polypropen).

Metall- och delar av andra material tas bort från produkterna, till exempel från spadar. Det är också bra att torka av eller skölja plasten. Insamlad plast skickas sedan vidare för att bli nytt material eller energi. Plastprestationen i Vasa arrangeras av Plastindustrin r.f. i samarbete med VILPE, Primo och Stormossen.

Plast som en del av den cirkulära ekonomin

Produkter i hårdplast är tillverkade av materialen PE (polyeten) eller PP (polypropen).

Plast är en utomordentlig råvara och viktig inom många områden: den gör det bland annat möjligt att förvara mat på ett säkert sätt, ge skydd och transportera rent vatten. Plaståtervinningen är dock liten jämfört med återvinning av till exempel glas eller metall. Eftersom plast inte uppfattas som värdefull hamnar den ofta på fel ställen, till och med i naturen. Det här vill företag som behöver plastråvara för tillverkning av sina produkter ändra på.

”Vi vill göra vår del för att plastmaterial ska vara en del av den cirkulära ekonomin. Jag har en stark tro på att vi i Finland kan göra världens mest miljövänliga plastprodukter”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

”Plastprestation är ett viktigt evenemang, som sprider information om plaståtervinning på lokal nivå. Genom att delta i evenemanget kan vi hjälpa till att återvinna plasten och föra budskapet vidare”, säger Primos verkställande direktör Jari Lehtimäki.

”Vårt mål är att nästan fördubbla materialens återvinning i Vasatrakten till år 2030. Det här är ett bra sätt att öka folks kunskap om plaståtervinning”, säger Stormossens verkställande direktör Aimo Latvala.

En arbetsdag till välgörenhet

Plastprestation på Kaserntorget i Vasa i 2019.

VILPEs personal får donera en arbetsdag till välgörande ändamål varje år och Plastprestation är ett av välgörenhetsprojekten.

”Vi har deltagit i Plastprestation och andra välgörenhetsevenemang tidigare, men vi har inte desto mera räknat tiden som använts till det. Nu har vi en referensram som hjälper oss att följa tiden som använts till välgörenhet och utveckla verksamheten i framtiden”, säger Saikkonen.

Mer information
Tuomas Saikkonen
verkställande direktör
VILPE Oy
tel. 050 537 6724

Jari Lehtimäki
verkställande direktör
Primo Oy
tel. 050 581 1604

Aimo Latvala
verkställande direktör
Stormossen
tel. 010 320 7601

#Plastprestation ordnas vid flera insamlingspunkter runt om i Finland. Mer information samt insamlingspunkternas adresser och evenemang: www.muovikuuluukiertoon.fi