Korsholmsföretaget VILPE satsar på e-sport – engagemanget gynnar rekryteringen

VILPE team
E-sport är populärt bland VILPEs anställda och företaget deltar i ligan med hela tre CS:GO-lag.  

E-sport ökar i popularitet och många företag har nu fått upp ögonen för sporten. Korsholmsföretaget VILPE tror att samarbetet med e-sportorganisationen Havu Gaming gynnar rekryteringen. Man upplever att man via spel lättare kan nå en målgrupp som kan vara svår att nå via andra kanaler.

Havu Gamings verkställande direktör Lasse Salminen säger att satsningar på e-sport kan bidra till att ge en positiv bild av en arbetsplats och underlätta rekryteringen.  

”Vi samarbetade med ett programmeringsföretag och det huvudsakliga målet var att rekrytera fler kodare. Efteråt berättade VD:n på företaget att samarbetet har varit deras mest lyckade rekryteringskampanj någonsin”, säger Salminen.  

På VILPE har man också märkt av att satsningen på e-sport har gett utdelning i form av fler arbetsansökningar. Utöver samarbetet med Havu är VILPE med i Kanaliiga, som är den nationella e-sportligan för företag. E-sport är populärt bland VILPEs anställda och företaget deltar i ligan med hela tre CS:GO-lag.  

”Vårt e-sportengagemang har gjort att vi fått fler arbetssökanden. Folk har berättat att de via e-sporten har fått upp ögonen för vårt företag och att de märker vilken fin gemenskap vi har. Också flera VVS-planerare har uppmärksammat vår e-sportsatsning, vilket naturligtvis är värdefullt för ett företag i ventilationsbranschen”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

E-sportsatsningen är en del av VILPEs idrottssponsorering.  

”Vi har i flera år samarbetat med olika idrottsföreningar och lag. När vi väljer våra sponsoreringssamarbeten försöker vi få en mångsidig palett av samarbeten. Vi beaktar olika jämställdhetsaspekter, t.ex. att vi stöder både män, kvinnor och barn. Nu sponsorerar vi också e-sport och då är Havu en naturlig samarbetspartner för oss”, säger Saikkonen.

E-sporten bidrar till gemenskap

Både Saikkonen och Salminen nämner att den sociala gemenskapen utgör en viktig del i e-sport. Under pandemin har man inte kunnat träffas lika ofta och då har e-sporten kunnat bidra till att stärka gemenskapen. På VILPE är 20 procent av personalen med i företagets e-sportlag.  

”CS:GO-matcherna förenar personal från olika avdelningar. Vi har till exempel spelare från lagret, produktutvecklingen och försäljningen. Jag deltar själv i matcherna som kommentator och ibland också som spelare”, säger Saikkonen.

Enligt Salminen är det en myt att de som utövar e-sport bara skulle vara unga eller barn. Till exempel är 76 procent av Havus Instagram-följare 18–34 år. Ännu för fem år sedan var nästan alla spelare män, men idag spelar allt fler kvinnor.

”Det typiska för spelarna är att de spenderar mindre tid på andra medier. Till exempel använder de Twitch som en plattform istället för Facebook och andra sociala medier”, säger Salminen.

E-sport är inte bara av ondo

Enligt Salminen var e-sport bara för fem år sedan ett relativt okänt begrepp och det fanns en uppfattning om att spel bara är av ondo. På senare tid har man börjat lyfta fram de positiva aspekterna av spelande.  

”Spel förbättrar spelarens problemlösningsförmåga. Alla kan spela på samma villkor oberoende av kön. Spel kan också hjälpa den blyga och försiktiga med att ta sig för socialt och det kan vara lättare att utrycka sig när man inte behöver visa ansiktet”, säger Salminen.

Havu Gaming brukar lyfta fram att man ska spela med stil. Det här innebär bland annat att livet också måste innehålla annat än spel.  

”Vi vill främja en hälsosam och positiv spelkultur. Spelarna i våra lag tränar och går på gym. Är livet i balans är det lättare att koncentrera sig på spel när det gäller”, säger Salminen.