Kundmeddelande: Brist på råmaterial orsakar leveransproblem och prishöjningar

FLOW

Efterfrågan på våra produkter är för tillfället högre än normalt. Samtidigt har vi problem i våra inköpskedjor när det gäller råmaterial och komponenter. Svårigheterna påverkar vår produktion och orsakar leveransproblem. De drabbade produkterna är speciellt infästningar, takfläktar och styrsystem.   

För tillfället har vi en begränsad mängd produkter i lagret och det går bra att göra beställningar. Vi ber ändå våra kunder att sprida ut sina beställningar under en längre tidsperiod, t.ex. för att svara på verkliga behov på byggplatser. På det här sättet kan vi säkerställa att produkterna i lagret räcker till så många kunder som möjligt och minimera skadorna av leveranssvårigheterna.  

Prishöjningar i oktober

Förutom bristen på råmaterial har också priserna stigit märkbart. Tidigare under våren informerade vi om en prishöjning på åtta procent från och med den 1 juli 2021. Tyvärr ligger råvarupriserna fortsatt på en hög nivå och prishöjningen i juli kommer inte att täcka våra förhöjda produktionskostnader.  

Därför är vi tvungna att höja alla priser från och med den 1 oktober 2021 med fem procent. Prishöjningen påverkar alla produkter och drabbar inte enskilda produktgrupper.  

Den globala situationen med brist på råmaterial och förhöjda priser är exceptionell. Höjda priser och inköpssvårigheter gäller inte bara råmaterialet för plast utan också metalldelar, elektriska komponenter, kemikalier och isoleringar. Vi följer utvecklingen noga men konstaterar samtidigt att det är mycket svårt att förutspå vad som kommer att hända på marknaden. Vi informerar er genast vid eventuella förändringar.

VILPEs säljare hjälper dig gärna om du behöver mer information.