Smart tak och dess fördelar

Här finns till exempel ett smart tak, vars syfte är att ventilera konstruktionerna enligt behov och förebygga fuktskador.
Det smarta taket följer och övervakar hela tiden takets förhållanden. På så sätt upptäcker man möjliga problem i tid, och man kan åtgärda dem så snabbt som möjligt.

Vad är ett smart tak?

Ett smart tak är ett tak, som har en självständig funktion. Smarta takets funktion justeras och övervakas av en algoritm. Den kan till exempel granska fuktighet i konstruktionerna, enligt vilken konstruktionernas ventilation justeras vid behov. Då behöver byggnadens ägare inte justera ventilationen, utan IoT-tekniken justerar ventilationen automatiskt.

Hur det fungerar?

Smarta takets funktion justeras och övervakas av en algoritm.

Det smarta takets funktion beror på vilken uppgift det har. Här finns till exempel ett smart tak, vars syfte är att ventilera konstruktionerna enligt behov och förebygga fuktskador.

För det första finns det givare på smarta tak. Givarna mäter fuktighetsnivån i utomhusluften och i konstruktionerna. För det andra måste det finnas en takfläkt på taket, som har en automatisk styrenhet.  När givarna upptäcker en högre fuktighetsnivå, överförs givarnas data genom styrenheten till takfläkten. Som följd av detta justeras takfläkten till optimal utblåsnivå.

Fördelar

Det smarta taket följer och övervakar hela tiden takets förhållanden. På så sätt upptäcker man möjliga problem i tid, och man kan åtgärda dem så snabbt som möjligt. Man behöver inte följa takets skick med sporadiska granskningar, utan givarna sparar kontinuerligt data om takets skick. Användaren behöver inte ens följa datan aktivt. Istället får användaren ett meddelande, när de förutbestämda gränsvärdena (till exempel fuktighetsnivån) överskrids.

Det smarta taket kan optimeras enligt förhållanden i konstruktionernas ventilation. Till detta passar exempelvis VILPE Sense-systemet. Nödvändig ventilation av konstruktioner förhindrar fuktskador.

Byggande – hur gör man ett tak till ett smart tak?

Byggande av smarta tak går bra på såväl ny- som saneringsobjekt. Du kan bygga den som ett traditionellt tak: den enda skillnaden är tillägget av smarta apparater.

Till exempel för Sense-systemet kommer givare och takfläkt, som har en styrenhet. Man behöver inte förändra takets konstruktion, och man avviker inte från byggnadsbestämmelserna. Sense-systemet läggs till i befintliga konstruktioner. Till exempel Alipai-undertrycksavluftare byts ut mot takfläkt. Man kan också installera givare på taket. På så vis kan man följa takområdet grundligare.

Takkonstruktionerna på flacka tak ska ha ventilationsspår. På branta tak kan man å andra sidan göra en genomföring till undertrycksfläktarna, om genomföringen på taket inte är färdig.

Till vilken sorts tak passar det smarta taket?

Smarta tak som förverkligas med VILPE Sense-systemet passar i princip för alla byggnader. Man kan installera smarta tak på fabriksbyggnader, offentliga byggnader eller egna hems-, rad- och höghus.

Alla taktyper passar för VILPE Sense. Den enda förutsättningen är, att takets konstruktion tillåter ventilation. I Finland har i princip alla tak ventilationsmöjlighet, då byggnadsbestämmelserna förutsätter det. Taket har ventilationsspår, undertrycksfläktar eller något annat sätt att få ersättningsluft.

Blev du intresserad av VILPE Sense? Läs mer: vilpe.com/sense