VILPE är nu ett Framgångsföretag

VILPE har blivit tilldelat certifikatet Framgångsföretag, som ges till ekonomiskt sunda företag. Bakom certifikatet står den finländska dagstidningen Kauppalehti.

Enligt Tuomas Saikkonen, verkställande direktör på VILPE, är Framgångsföretag-certifikatet en jättefin bedrift med tanke på hur illa företagets ekonomi var under 90-talets djupa lågkonjunktur i Finland. VILPE lyckades komma igenom de svåra åren tack vare företagets grundare Eero Saikkonens ihärdiga arbete och kloka beslut. Efter lågkonjunkturen på 90-talet har VILPEs ekonomi varit stabil.

“Vi har själva finansierat alla investeringar i både produkter och produktionsteknologi. Vi är stolta över att stå på ekonomiskt starka ben. Våra samarbetspartners kan lita på oss även när världsekonomin är i turbulens, t.ex. under Corona-pandemin”, säger Saikkonen.

Framgångsföretag-certifikatet grundar sig på en bedömning av det ekonomiska läget för ett företag, där man beaktar tillväxten, lönsamheten, resultatet, likviditeten, soliditeten och risktoleransen. Enligt bedömningen ligger VILPEs ekonomi i toppskiktet av både finländska företag generellt och inom sin egen bransch. VILPEs omsättning växte 3,9 % 2019 och 3,6 % året före.

Bedömningen för Framgångsföretag-klassificeringen grundar sig på räkenskapsperioden 2019.