En takfläkt kan sköta många uppgifter i ett ventilationssystem

Huippuimuri

En takfläkt kan sköta många olika uppgifter i ett ventilationssystem. I den här artikeln listar vi dem.

Frånluftsventilation

1. Renovering av ventilationssystem för äldre villa

Det är inga problem att uppdatera ett äldre ventilationssystem till ett automatiskt och behovsstyrt system. Det man behöver göra är att installera en takfläkt och ett automatiskt styrsystem, t.ex. VILPE ECo Ideal Wireless. Det här trådlösa systemet fungerar så att sensorer mäter den relativa fukt- (RH) och koldioxidhalten (CO2) i luften, och den här informationen överförs sedan trådlöst till styrenheten. Takfläktens effekt justeras för att säkerställa god luftkvalitet utan att för den skull slösa på el.

Säkerställ tillräckligt med frisk luft in i huset med VILPE Wive tilluftsventiler och se till att frisk luft kan cirkulera fritt från ett rum till ett annat.

2. Frånluftsventilation i korridorer och trapphus i flerfamiljshus

En takfläkt kan också användas för att föra ut frånluft från korridorer och trapphus i flerfamiljshus. Till exempel kan en EC -takfläkt med en VILPE ECo-potentiometer användas för det här ändamålet. Potentiometerns uppgift är att justera takfläkten för att säkerställa ventilationen. Det går också bra att kontrollera takfläkten med VILPE ECo Ideal Wireless-systemet, som automatiskt justerar fukt- och koldioxidhalterna. Säkerställ samtidigt att tillräckligt med frisk luft kan komma in i byggnaden, t.ex. genom att montera VILPE Wive tilluftsventiler i krypgrunden.

Takfläkten kan också användas för att förbättra ventilationen i gemensamma tvättrum.  

3. Frånluftsventilation i garage och förråd

Uppvärmda garage används oftast inte bara som en plats för att förvara saker, utan också för hobby- och annan fritidsverksamhet. Ett rum som används för förvaring måste vara uppvärmt och ventilationen måste vara i skick. Utan tillräcklig ventilation kommer fukten att kondensera i konstruktionerna, som i sin tur blir en grogrund för mögel och annan bakterietillväxt. Ett vanligt sätt att ventilera ett garage är att installera en takfläkt. Ventilationen i ett garage kan också kopplas till ett automatiskt styrsystem som VILPE ECo Ideal Wireless.

Frånluftsventilation i köket – en takfläkt med inbyggd motor ersätter en köksfläkt

Det traditionella systemet för att sköta frånluftsventilationen är en köksfläkt med inbyggd motor. Eftersom den inbyggda motorn verkar direkt ovanför huvudet på den som lagar mat, orsakar den mycket oljud i köket. Ett bekvämare sätt är att använda en takfläkt. Eftersom takfläktens inbyggda motor befinner sig på taket tillsammans med takfläkten, är den här lösningen mycket tystare än den traditionella.

Lugn och ro i köket är inte den enda fördelen utan den här lösningen är också tekniskt sätt bättre. Eftersom ett undertryck skapas i ventilationskanalen, sugs den smutsiga luften ut med större kraft jämfört med traditionella köksfläktslösningar. Takfläkten styrs med spiskåpan.

Radonbekämpning

Inomhusluften får inte innehålla skadliga partiklar för hälsan, såsom giftig radongas. Radongas är en osynlig och luktfri gas som uppstår naturligt i jorden. Radon har kopplats till cancer. Ett sätt att föra ut den giftiga radongasen är att använda takfläktarna VILPE ECo 110 FLOW eller VILPE ECo 110.

  • Man kan använda takfläkten ECo 110 FLOW för att föra ut radon ur huset om det finns ett husautomiseringssystem eller om man på något annat sätt kan styra takfläkten. Fläkten passar också för byggnader med ett skilt styrsystem, t.ex. VILPE ECo-potentiometer eller ECo controller, som används för att kontrollera effekten av takfläkten.
  • VILPEs ECo 110-takfläktar styrs med en inbyggd potentiometer, som finns inne i hatten. I de här fallen kan man inte få takfläktens rotationsdata.  

Om huset har en krypgrund, kan man även använda ett Ross-ventilationsrör för att bekämpa radongas.

Hur skiljer sig VILPE E-seriens och ECo-seriens takfläktar från varandra?

Takfläktarna i E-serien är växelströmsmotorer (AC). VILPE ECo-seriens takfläktar tillhör den moderna generationens energieffektiva och tysta EC-modeller. EC är ren förkortning av engelskans electronically commutated. De här fläktarna fungerar med likströmsmotorer. Likströmsmotorer är ungefär 30 procent kraftfullare än växelströmsmotorer.