Kodėl stogo ventiliatoriuje ir ventiliacijos kaminėlyje kaupiasi ledas, o vanduo laša ant viryklės?

Šiltas oras paprastai kyla per pastato vidaus konstrukcijų ortakius ir tarpus, o šaltas oras juda žemyn. Susiliejus šaltam paviršiui ir šiltam orui, kai santykinė oro drėgmė yra 100 proc., susidaro rasos taškas, todėl iš ortakių laša vanduo.

Kaip išspręsti problemą:

– Patikrinkite, ar ortakiai tinkamai izoliuoti. Šaltose patalpose esančių ortakių izoliacijos storis turi atitikti statybos taisykles. Kanalų akmens vatos izoliacijos storis turi būti ne mažesnis kaip 150 mm.

– Patikrinkite, ar teisingai sureguliuota buto ventiliacija. Paprastai vėdinimas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų apie 3–5 Pa neigiamo slėgio.

– Jei problemos nepavyksta pašalinti sureguliuojant ventiliaciją ir izoliuojant ortakius, gartraukyje reikėtų įrengti visiškai užsidarančią sklendę. Tai neleidžia drėgmei pakilti į ortakį ir kondensuotis.

Jei ventiliatorius užšalo ir negali laisvai suktis, įsijungia automatinė šiluminė relė, kad ventiliatorius nesugestų. Kai ledas ištirpsta, šiluminė relė išjungiama ir ventiliatorius vėl gali veikti. Lengviausias būdas atitirpdyti užšalusį ventiliatorių – pūsti šiltą orą į ortakį, pavyzdžiui, plaukų džiovintuvu.

Jei stogo ventiliatorius išjungiamas iš karto po maisto ruošimo, ortakiuose lieka daug garų ir šilto oro. Vandens garai kondensuojasi ortakiuose ir ventiliatoriaus variklyje, todėl esant šalčiui susidaro ledas. Kitą kartą naudojant ventiliatorių ledas ištirpsta, o vanduo iš ortakių laša ant viryklės. Po maisto gaminimo ventiliatorių reikia laikyti įjungtą kuo ilgiau, kad ortakiai spėtų išdžiūti. Geriausias būdas išvengti kondensato susidarymo – nuolat palikti ventiliatorių veikti mažiausiu galingumu.