VILPE Sense säästää rahaa, mikäli yksikin isompi vuoto saadaan estettyä  

VILPE Sense on kehitetty estämään suurempia kosteusvaurioita ja siten säästämään korjauskuluissa. Tässä artikkelissa VILPE Sense -järjestelmän tuotto korjauskustannusten säästöissä arvioitiin kolmelle VILPE Sense -ratkaisulle kuvitteelliselle 2 000 m2 katoilla. Tulokset osoittavat, että investointi mihin tahansa kolmesta VILPE Sense -ratkaisuvaihtoehdoista tuottaa säästöä, mikäli järjestelmä ehkäisee yhdenkin kosteusvaurion 100 m2 tai sitä suuremmalla kattoalueella. Investointi VILPE Sense -ratkaisuun täyttää yleisen tuottovaatimuksen kustannuksia alentaville investoinneille (12–15 %).

Kiinteistöomistajat etsivät jatkuvasti keinoja alentaa ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Erilaiset kosteusvauriot, kuten kattovuodot, johtavat usein kalliisiin korjauskustannuksiin. Koska aika on kosteusvaurioiden vakavuuden ja hinnan kannalta ratkaiseva tekijä, nopea reagointi ongelmiin auttaa ehkäisemään suuremman kattoremontin. VILPE Sense -tuoteperhe on kehitetty vastaamaan tähän ongelmaan, hälyttämällä liiallisesta kosteudesta rakenteissa.

Yleistä tuottavuusvaatimusta kustannuksia alentaville investoinneille pidetään 12–15 %. Tässä artikkelissa tarkastellaan VILPE Sense -tuotteiden investoinnin tuoman säästön tuottavuutta. Laskelma tehtiin kolmelle eri VILPE Sense -ratkaisulle kuvitteelliselle 2 000 m2 loivalle kermikatolle, jossa on höyrynsulku, eristevilla sekä pohja- ja pintahuopa.

VILPE Sense -järjestelmän investointikustannukset

VILPE Sense -tuoteperheeseen kuuluu kaksi järjestelmää. VILPE Sense -vuotopaikannusjärjestelmä valvoo ja hälyttää, kun se havaitsee katossa vuodon. Vuotokohta pystytään paikantamaan isommallakin katolla vuotopaikantamisjärjestelmän kosteuskartan avulla, mahdollistaen vuodon nopean paikkaamisen. Vuotopaikantimen tavoin, myös VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä valvoo katon kosteusarvoja reaaliaikaisesti ja hälyttää ongelmista. VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmään kuuluu lisäksi huippuimuri, joka tarpeenmukaisesti tuulettaa kattorakenteita kuivattaen eristekerrosta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi rakennusvaiheessa kastuneita eristeitä ei tarvitse uusia, koska VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä hoitaa kuivauksen. Molempia järjestelmiä voi käyttää erikseen tai yhdistelmänä. Tässä artikkelissa lasketaan säästöjen tuotto kolmelle VILPE Sense -ratkaisulle 2 000 m2 katolle. Uusi 2 000 m2 katto maksaa arvoiltaan vähintään 162 000 euroa.

Ensimmäisessä ratkaisussa koko kattoa valvovat VILPE Sense -vuotopaikantimet ja katon tuuletukseen käytetään perinteistä alipainetuuletusta. Ratkaisuun tarvitaan seuraavat tuotteet: 20 alipaituuletinta, 100 VILPE Sense -vuotopaikanninta ja 1 VILPE Sense -tukiasema. Tuotteet asennus- ja sähkötöineen maksavat yhteensä 5 400 euroa (2,70 euroa/m2), mikä on 3,3 % katon hinnasta.

Toisessa ratkaisussa koko kattoa valvoo ja tuulettaa VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä. Tähän ratkaisuun tulee seuraavat tuotteet: 10 VILPE Sense -peruspakettia, 10 ECo Sense -imuria, 20 alipainetuuletinta, ja 1 VILPE Sense -tukiasema. Tuotteet asennus- ja sähkötöineen maksavat yhteensä 12 650 euroa (6,33 euroa/m2), mikä on 7,8 % katon hinnasta.

Kolmas ratkaisu on molempien järjestelmien yhdistelmä, jossa VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä tuulettaa katon kriittisiä kohtia ja vuotopaikantimet valvovat muuta osaa katosta. Tähän ratkaisuun tarvitaan seuraavat tuotteet: 5 VILPE Sense -peruspakettia, 5 ECo Sense -huippuimuria, 15 alipainetuuletinta, 50 VILPE Sense vuotopaikanninta ja 1 VILPE Sense -mobiilitukiasemaa. Tuotteet asennus- ja sähkötöineen maksavat yhteensä 8 800 euroa (4,40 euroa/m2), mikä on 5,4 % koko katon hinnasta.

Laskelmien hinta-arviot 

Kosteusvaurioiden hinta-arviot tässä artikkelissa perustuvat oikeiden kattourakoitsijoiden hintatietoihin. On kuitenkin tärkeätä huomata, että kattorakentamisen hintoihin ja vaurioiden kustannuksiin vaikuttaa moni asia ja hinnat voivat vaihdella suuresti, riippuen esimerkiksi kuinka vaikeaa katolla on työskennellä, millä paikkakunnalla rakennus sijaitsee ja kuinka paljon laitteita ja muita rakenteita tulee katolle. Laskelmissa on pyritty arviomaan korjauskustannuksia hieman alakanttiin. Lue alhaalta lisää vesivahinkojen riskitekijöistä ja korjauskustannuksiin vaikuttavista tekijöistä). Kaikki hinnat tässä artikkelissa ovat laskettu ALV 0 %.

Kaikkia kosteusvaurioiden kustannuksia ei olla otettu tässä laskelmassa huomioon. Esimerkiksi märkä eristevilla menettää eristekykynsä ja lisää siten rakennuksen energiankulutusta ja vuoto voi aiheuttaa tuhoa rakennuksessa olevalle omaisuudelle.

Kosteusvaurioiden kustannukset ja säästöt

Kosteusvauriot katoilla voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan, vuotoihin ja rakenteellisiin kosteusvaurioihin. Vuodolla tarkoitetaan katossa olevaa reikää, esimerkiksi irronnutta saumaa. Rakenteellisella vauriolla tarkoitetaan, että rakenteeseen kertyy muista syistä kosteutta. Tällöin esimerkiksi puutteellinen tuuletus ei poista rakenteisiin syntynyttä kondenssivettä.

Pienemmän vuodon paikkaaminen tarkoittaa, että vuotokohta paikataan ja vaihdetaan korkeintaan 1 m2 eristevillaa. Pienen vuodon paikkaaminen maksaa noin 1 500 euroa. Mikäli vuoto tai muu kosteus on kastellut villoja ja rakenteita laajemmin, oletuksena on, että kattoalue pitää uusia, tarkoittaen eristevillojen ja pintamateriaalin uusimista laajemmalta alueelta. Tässä tarkastelussa lasketaan kustannuksia mikäli 100, 200 tai 1 000 m2 kattoalue pitää uusia. 100 m2 kattoalueen uusiminen maksaa 15 000 euroa, 200 m2 kattoalue 30 000 euroa ja 1 000 m2 kattoalueen uusiminen vähintään 69 000 euroa. Kattokorjauskustannukset eivät ole lineaarisia, vaan kattokustannukset alenevat suhteellisesti korjattavan pinta-alan kasvaessa.

VILPE Sense -tuottavuuden arvioinnissa tulee myös huomioida kosteusvaurioiden todennäköisyys katoilla. Kattoasiantuntijoiden käsitysten mukaan vuodot ja muut kosteusvauriot ovat yleisiä. Kattoliiton hallituksen puheenjohtajan ja MH-Katteen toimitusjohtaja Mikko Törvin mukaan vuodot ovat tavallisia ja lähes kaikilla katoilla tulee vastaan ohjeidenvastaisia rakenteita, jotka ovat kosteusvaurioiden riskitekijöitä. Suurin osa kosteusvaurioista ei kuulu vakuutuksien piiriin, joten niitä ei myöskään tilastoida. Tästä syystä, täysin luotettavaa tietoa kattojen kosteusvaurioiden yleisyydestä ei ole. Laskelmat kuitenkin osoittavat, että mikäli VILPE Sense -järjestelmällä pystytään ehkäisemään yhdenkin pienemmän vuodon kehittyminen laajemmaksi kosteusvaurioksi, kustannussäästöt ovat merkittäviä; 13 500 euroa 100 m2 alueelta, 28 500 euroa 200 m2 alueelta ja 67 500–78 500 euroa 1 000 m2 alueelta (katso Taulukko 1). Kustannussäästöistä on vähennetty pienen vuodon korjauskulu (1 500 euroa).

Taulukko 1: Kosteusvaurioiden kustannukset ja VILPE Sensellä syntyneet kustannussäästöt

KosteusvaurioVILPE Sense -järjestelmäIlman VILPE Sense -järjestelmääKustannussäästö
Vuoto
-Rakennusvaiheessa syntyneet reiät
-Huollon aikana syntyneet reiät, esimerkiksi lumenpudotuksen yhteydessä
-Talotekniikan asennuksen aikana, esimerkiksi aurinkopaneelien liitokset
-Läpiviennin asennusvirheet tai auenneet saumat
Hälyttää välittömästi liiallisesta kosteudesta ja mahdollistaa aikaisen korjauksen

VILPE Sense -vuotopaikantimet paikantavat silmämääräisesti vaikeasti havaittavan vuodon pienemmälle alueelle  

VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä kuivattaa eristekerrosta  

Pienen vuodon paikkaaminen maksaa noin 1500 euroa
Silmämääräisesti vaikeasti havaittava vuoto voi pysyä piilossa pitkään vuosihuollosta huolimatta, kunnes se näyttäytyy esimerkiksi merkittävästi nousseena energiankulutuksena tai veden valumisena sisätiloihin

Katon uusiminen 100 m2 alueelta maksaa 15 000 euroa, 200 m2 alueelta 30 000 euroa. 1 000 m2 alueen uusiminen maksaa 69 000–80 000 euroa.  
100 m2: 13 500 euro 200 m2: 28 500 euro 1 000 m2: 67 500–78 500 euroa
Rakenteellinen vesivaurio
-Eristekerros kastunut rakennusvaiheen aikana
-Höyrysulun vuoto
-Riittämätön tuuletus
Hälyttää välittömästi liiallisesta kosteudesta  

VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä tuulettaa märkää eristekerrosta, kunnes se on kuiva. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi rakennusvaiheessa kastuneita eristevilloja ei tarvitse vaihtaa. Se ratkaisee myös tuuletusongelman    

VILPE Sensen tuoman säästön tuottolaskelma

VILPE Sensen tuotto säästöissä laskettiin seuraavasti: kustannussäästöstä vähennettiin järjestelmän investointikustannus ja tulos jaettiin samalla investointikustannuksella. Järjestelmän kustannus tarkoittaa investointikustannusta tuotteineen ja asennuksineen koko katolle. Kustannussäästöllä tarkoitetaan sitä säästöä, mikä syntyy, kun tiettyä kattoaluetta ei tarvitse uusia. Laskelmassa kustannussäästöistä on vähennetty pienemmän vuodon paikkaamiskustannukset (1 500 euroa). Esimerkiksi, ratkaisussa, jossa VILPE Sense -vuotopaikantimet valvovat kattoa, kustannussäästöksi syntyy 13 500 euroa, kun 100 m2 kattoaluetta ei tarvita uusia.

Taulukko 2: Kolmen VILPE Sense -ratkaisuvaihtoehdon säästöjen tuottolaskelmat 2 000 m2 katolla

Vaurion pinta-ala (m2) /VILPE Sense -ratkaisuvaihtoehtoJärjestelmän kustannus (koko 2 000 m2 katolle)Kustannussäästö*Tuotto (säästöissä)
VILPE Sense -vuotopaikannin
100 m25 40013 500150 %
200 m25 40028 500428 %
1 000 m25 40067 5001 150 %
VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä
100 m212 65013 5006 %
200 m212 65028 500125 %
1 000 m212 65067 500434 %
Yhdistelmä VILPE Sense -vuotopaikannin ja -kosteudenhallintajärjestelmä
100 m28 80013 50053 %
200 m28 80028 500224 %
1 000 m28 80067 500667 %
*Katso kustannussäästöjen tarkemmat laskelmat kappaleesta ”Kosteusvaurioiden kustannukset ja säästö”

Laskelmien mukaan, investointi mihin tahansa kolmesta VILPE Sense -ratkaisuvaihtoehtoehdosta tuottaa säästöä, jos järjestelmä ehkäisee yhdenkin vaurion 100 m2 tai sitä suuremmalla kattoalueella (katso Taulukko 2). Yleinen tuottovaatimus kustannuksia alentaville investoinneille on 12–15 %. Tämä luku toteutuu kaikissa esimerkkilaskelmissa yhtä lukuun ottamatta.

Kattojen kosteusvaurioiden riskitekijät

 • Ohjeidenvastaiset rakenteet. Suomen kattoliiton hallituksen puheenjohtajan Mikko Törvin mukaan rakennusaikana tehdyt virheet ovat tavallisia. Rakennusprojekti on iso työ, jossa moni asia voi mennä vikaan. Törvin mukaan virheet näkyvät usein pienissä yksityiskohdissa, esimerkiksi kattotuotteiden ohjeidenvastaisissa asennuksissa. Rakennusvaiheessa syntyneet virheet näyttäytyvät usein 10 vuoden sisällä katon elinkaaressa. Huollolla ja nopealla puuttumisella voidaan usein rajata vahinkoa.
 • Huollon laiminlyönti. Säännöllisen huollon tarkoitus on ennaltaehkäistä ongelmia katolla ja rajata mahdollisia jo syntyneitä vaurioita. Huollon aikana esimerkiksi siivotaan roskat kattokaivoista ja tarkistetaan saumojen tiiveys. Huollon aikana ei välttämättä aina voida löytää kaikkia ongelmia, koska isoa osaa vuodoista on vaikea havaita silmämääräisesti. Älytuotteet paljastavat myös piilossa olevan liiallisen kosteuden.    
 • Rakennus- ja erilaiset huoltotyöt. Vaurion riski on suurempi, kun katolla on toimintaa. Vaikka katto olisi erinomaisessa kunnossa asennuksen jälkeen, se voi vahingoittua muiden rakennustöiden, kuten taloteknisten laitteiden tai aurinkopaneelien asennuksen yhteydessä. Vuoto voi myös syntyä esimerkiksi lumenpudotuksen aiheuttamista huomaamattomista vaurioista.
 • Riskialueet. Jokaisessa rakennuksessa on vaurioille alttiimpia paikkoja, kuten erilaiset läpiviennit, konehuoneet, jalustat, luukut ja muut rakenteet. Seinärakenteiden kosteusvaurio puolestaan voi aiheutua viistosateesta, joita tulee yhä enemmän leudompien talvien myötä.
 • Riittämätön tuuletus. Myös kattorakenteita pitää tuulettaa, jotta niihin kerääntyvä kosteus saadaan kuivatettua. Tuuletustarpeeseen vaikuttaa kosteuskuorman määrä, joka voi syntyä esimerkiksi kosteuden noustessa rakennuksen sisältä tai ulkopuolelta. Katon tuuletukseen käytetään yleisesti alipainetuuletusta, jossa alipainetuulettimet luovat alipaineen kattorakenteisiin. Alipainetuuletus ei välttämättä ole riittävän nopea ja tehokas kuivattamaan kattorakenteita.  
 • Sääolosuhteet. Ilmastonmuutoksen myötä myrskyt yleistyvät ja lämpötilat vaihtelevat useammin, mikä kasvattaa rakenteiden kosteuskuormaa.

Katon korjauskustannuksiin vaikuttavat tekijät

 • Vuodon tai kosteusongelman laajuus. Aika on ratkaiseva tekijä vesivaurion rajaamisessa. Salakavala ja piilevä vuoto voi ajan myötä aiheuttaa suurta tuhoa, ja sen takia vuoto olisi syytä löytää heti sen ilmestyttyä. Isomman tuhon korjaaminen maksaa vähintään kymmeniä tuhansia euroja.
 • Vuotojen paikantamisen helppous. Kattovuodot ovat usein vaikeasti löydettävissä, sillä ne ovat harvoin silmämääräisesti havaittavissa. Vuotokohdan paikannus saattaa olla vaikeaa, sillä vesi usein valuu kantavia rakenteita pitkin pitkiäkin matkoja. Jos vuotoa joudutaan etsimään montaa tuntia tai jopa päiviä, työaikaa kuluu ja urakka on kalliimpi. Kustannuksiin vaikuttaa myös se, kuinka iso osa rakenteista pitää avata ja tarkistaa.
 • Korjaustyön helppous. Kustannuksiin vaikuttavat myös työolosuhteet katolla. Esimerkiksi hankalamuotoiset katot vaativat enemmän turvallisuustoimia ja siten myös työaikaa. Mikäli työ pitää tehdä nosturin varassa, kattotyöhön kuluu enemmän aikaa. Jos vuotoa pitää etsiä hankalista paikoista, kuten aurinkopaneeleiden alta, aikaa kuluu enemmän ja siten myös kustannukset ovat korkeammat.
 • Katon alla olevan omaisuuden vauriot. Pahan kosteusvaurion sattuessa, vesi voi vaurioittaa katon alla olevia rakenteita, kuten sisäkattoja, seiniä ja irtaimistoa. Kone-, laite- tai tietotekniikkaa sisältävissä kohteissa, kuten tuotantolaitoksissa tai datakeskuksissa, omaisuusvauriot saattavat ylittää rakenteelliset vauriot moninkertaisesti.
 • Rakennuksen tiloja ei voida käyttää. Kosteusvaurio voi myös pakottaa rakennuksen asukkaat tai käyttäjät evakkoon remontin ajaksi. Kustannuksia syntyy muutosta ja väliaikaisen tilan käytöstä. Jos kyseessä on liiketila, kustannuksia voi syntyä kaupan menetyksestä. Kerrostaloissa kalleimmat huoneistot sijaitsevat usein ylimmissä kerroksissa, jolloin ne ovat ensimmäisenä alttiita yläpohjan kosteusvaurioille.