VÄRDERINGAR

VILPEs värderingar styr företagets verksamhet i alla situationer. De återspeglar företagets moral och det som VILPE håller som viktigt. Att förankra värderingarna i företaget är viktigt, för de ska synas i all verksamhet.

 

Miljömedvetenhet

En välmående miljö är en av VILPEs utgångspunkter. Företagets produkter tillverkas av kemiskt neutral och återanvändbar polypropen. VILPEs miljöledningssystem har bedömts och företaget har erhållit SGS ISO 14001:2015-certifikatet. Certifieringen omfattar produktutveckling, tillverkning och försäljning av VILPE®-produkter.

Tillförlitlighet

VILPE fullföljer sina åtaganden. Det betyder beaktande av och respekt för alla intressegrupper och samarbetspartner. Genom tillförlitlighet i alla situationer förstärker man företagets relationer till andra organisationer och aktörer. Till ansvarstagandet hör också samhälleligt ansvar och aktivt stödjande av en positiv utveckling i den egna branschen.

Mod

Självförtroende är utgångspunkten för framgång. Vi kallar det mod. Det betyder inte blint självförtroende, utan att vi tror på våra medarbetare och våra idéer. Vi behöver mod för att föra nya idéer till marknaderna, för vi vill alltid vara pionjärer på produktutveckling.

Innovation

VILPE är banbrytare inom produktutvecklingen i branschen. En innovativ atmosfär och en innovativ produktutveckling garanterar att VILPE även i framtiden kan erbjuda de bästa och mest funktionella lösningarna för byggbranschen. Innovationsförmågan möjliggör utveckling av nya lösningar och med dem en ännu bättre kundservice. Innovationsförmåga är dock inget självändamål, utan styrs alltid av VILPEs vilja att skapa nya och ännu bättre produkter och service för företagets intressegrupper.

Öppenhet

Verksamheten hos VILPE är öppen. Vi följer given lagstiftning och respekterar olika kulturer. En öppen verksamhet garanterar företagets intressegrupper tillförlitlighet och ärlighet. Med öppenhet menas också företagets interna verksamhet, där man erbjuder personalen en öppen och tillförlitlig arbetsmiljö.

Green Building

 

MÅL

"Bättre inomhusluft, energieffektivitet och hållbarare konstruktioner i alla utrymmen.”

VILPEs mål är att skapa bättre inomhusluft, energieffektivitet och hållbarare konstruktioner i alla utrymmen. Vi anser att var och en har rätt att andas fritt och bekymmerslöst både på jobbet och hemma. Vi förnyar marknaderna i vår bransch genom innovativa lösningar, som minskar hälsorisker och förlänger byggnadernas livslängd.

Vår styrka är våra installatörer. De installatörer som använder VILPE®-produkter är verkliga proffs, som bryr sig om sina kunder. De har valt VILPE® eftersom produkterna är säkra, har suverän prestanda och installationen är lätt och snabb. Tack vare våra installatörer får våra slutkunder en fantastisk kvalitet.

Building the Future

 

VISION

"20/20/20”

Visionen sammanfattar företagets ambitioner. VILPEs vision är att uppnå 20 procents hållbar tillväxt fram till år 2020 med hjälp av nya, kundcentrerade lösningar. Nya produkters (lanserade 2016 eller efter) del av omsättningen är enligt vår vision 20 procent år 2020.

Framgång på dagens internationella marknader förutsätter en hållbar tillväxt. VILPE vill skapa tillväxt genom att erbjuda våra installatörer och slutkunder nya innovationer och nå nya marknader. Våra nya innovationer är kundcentrerade och hjälper oss att nå våra mål bättre än tidigare.

Building the Future

 

MISSION

"Vi svarar på behoven i dagens byggbransch med nya innovationer."

Pionjärandan styr all verksamhet hos VILPE. Vi uppfyller våra mål i vårt dagliga arbete. Det betyder att vi förstår behoven i vår bransch och problemen på våra marknadsområden. Vi breddar och anpassar vårt produktutbud till marknadernas behov.

Att förstå behoven i dagens byggbransch förutsätter undersökande av nya marknadstrender och teknologi, både inom företaget och i samarbete med och kontakt till samarbetspartner. Vi använder våra kunskaper och våra resurser för att få ut innovativa lösningar på marknaderna.

Building the Future

 

STRATEGI

Vår strategi är att uppfylla våra mål nu och i framtiden, genom att satsa på samarbetspartner, innovationer och organisationen. VILPE ska vara en respektfull, stabil och målmedveten partner, och ska erbjuda sina samarbetspartner nya sätt att kommunicera och delta. Våra mål förutsätter nära relationer med installatörer, planerare och arkitekter, så att vi kan erbjuda våra lösningar till konsumenterna.

Vår utvecklingsanda föder innovationer och är en väsentlig del av det dagliga arbetet i vår organisation och vårt produktutvecklingsteam. Innovationsförmågan betyder också att hela organisationen förhåller sig öppet och fördomsfritt till nya och djärva idéer. Organisationen har, i alla funktioner, skyldighet och möjlighet att utveckla och förbättra sina processer i enlighet med företagets strategi.

Människorna skapar en framgångsrik organisation. Vi stödjer våra medarbetare genom att skapa en inspirerande arbetsmiljö för hela koncernen. Mobbning tillåts inte och utbildnings- och avanceringsmöjligheter erbjuds. En god arbetsmiljö säkerställer att det dagliga arbetet avlöper smidigt på alla möjliga sätt.

Building Fair