MIPS-värdet avslöjar VILPE®-produkternas miljöpåverkan

Miljövänlighet är ett av våra grundvärden. En av de saker vi gör för att kontrollera och sänka våra produkters miljöpåverkan är att räkna ut deras MIPS-värden (Material Input per Service Unit). MIPS-värdet avslöjar hur mycket naturresurser (”material”) som går åt för att tillverka en viss produkt.  

MIPS räknas ut på följande sätt. ”De totala naturresurserna som går åt under produktens livslängd (MI) divideras med de totala nyttoenheterna (S) som man får under produktens livslängd. Då får man reda på de använda naturresurserna per nyttoenhet. Till exempel kan en möbels nyttoenhet definieras som möbels livslängd i år och en bils nyttoenhet kan definieras som antalet körkilometer under bilens livslängd.” Vi räknade ut MIPS för några av våra takfläktar och som nyttoenhet definierades mängden frånluft.

 

mips

MIPS-värdet mäter alltså produktens miljöeffektivitet samt naturresursernas produktivitet. Värdet betraktar produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ju lägre MIPS-värde, desto mindre naturresurser kräver produkten. MIPS har använts i forskningsprojekt, såsom FIN-MIPS Hushåll, för att beräkna produkters miljöeffektivitet. Projektets främsta finansiär är miljöministeriet i Finland and Finlands naturskyddsförbund leder och förverkligar projektet.  

Vi räknade ut MIPS-värdet för vår takfläkt VILPE® ECO190S/Ø125 (produktnummer 737512) och fann att den är 27 procent miljöeffektivare än en motsvarande produkt på marknaden. MIPS-värdet för takfläkten VILPE® ECO190S/Ø125 var 1,05725E-06 och den motsvarande produktens MIPS-värde var 1,45362E-06. Här hittar du mer information om hur beräkningarna gjordes.

Tack vare MIPS-beräkningarna vet vi på VILPE vilka saker vi måste beakta under produktutvecklingsfasen för att våra produkter ska vara så miljöeffektiva som möjligt.

Vi på VILPE tar vårt miljöansvar på största allvar och varje byggare kan lita på att VILPE® är ett ansvarsfullt val.   

 

Källor:

På finska: https://keskkonnakunstnikud.files.wordpress.com/2011/02/mips-soome-keeles.pdf

https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/misc/MIT_2014.pdf

https://www.researchgate.net/publication/242744964_The_MIPS_Concept_Material_Input_Per_Unit_of_Service_A_Measure_for_an_Ecological_Economy

FIN-MIPS Hushåll (på finska): https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38343/SY43_2008_KotiMIPS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maisema talot