VILPE OY

VILPE Oy, moderbolaget till VILPE Sverige AB, är ledande tillverkare och utvecklare av infästnings- och specialtakprodukter i Finland, Baltikum, Ryssland och Skandinavien. Våra högkvalitativa lösningar är kända under produktnamnet  VILPE®. Våra produkter förbättrar boendemiljö och därmed också livskvalitet, ger en frisk innerluft, är hälsofrämjande och förlänger livslängden på konstruktioner.

Vårt företag, som funnits i branschen närmare 40 år, har förutom en stor marknadsandel i Finland även i andra Östersjöländer. Vi förverkligar vår uppgift kostnadseffektivt och kundinriktat redan i 30 länder. Vi sysselsätter för närvarade ca 80 personer i Finland och ca 30 på våra exportmarknader. Vårt huvudkontor och produktion ligger norr om Vasa. I Finland har vi också verksamhet i Esbo och utomlands i Ryssland, Ukraina, Polen och Sverige.

VILPE