This image has an empty alt attribute; its file name is vilpe-sense-logo-horizontal-rgb.jpg

Osäkert om man får ersättning från försäkringen vid vatten- och fuktskador på taket och övre bjälklaget

En undersökning som utfördes av marknadsforskningsföretaget Kantar TNS intervjuades beslutsfattare och experter som har ansvaret för övervakningen av skicket på fastigheters tak och eventuella renoveringsprojekt.


Enligt undersökningen är det vanligt med reparationer av tak innan deras livslängd har löpt ut. Riskfaktorer för framför allt platta tak ansågs vara bland annat bristfällig ventilation av de underliggande konstruktionerna, brist på underhåll samt takets åldrande och att fogarna släpper. Förebyggande och regelbundet underhåll förlänger å sin sida takets livslängd.

I svaren betonades även att det ansågs osäkert om man kunde få full ersättning från försäkringsbolaget för reparationer av tak och övre bjälklag.
Intervjuerna i undersökningen genomfördes 05/2020.

Hur vanliga är takreparationer?

De intervjuade gav sin uppfattning om hur vanliga reparationer av tak på flervåningshus, affärsbyggnader och offentliga byggnader är innan takets livslängd löper ut.


I hur stor andel av byggnaderna repareras taken innan takets egentliga livslängd upphör?

En av fyra uppgav att 80–100 % av taken undergår reparerationer före utgången av deras livslängd.

reparationer av tak

Uppfattning om försäkringsbolagens ersättningar

Hur stor del av den totala summan som beror på reparationer av tak och övre bjälklag innan livslängden löper ut uppskattar ni att försäkringsbolagen ersätter?

Nästan hälften av de intervjuade uppskattade att mindre än 10 % av reparationerna ersätts av försäkringsbolagen.

reparationer av tak

Uppkomsten av de första problemen

Hur snabbt efter att byggnaderna tas i bruk anser ni att de första problemen med tak/övre bjälklag i regel uppstår?

”Enligt respondenterna uppstår 30 % av problemen inom mindre än tre år från det att byggnaden har tagits i bruk.”

reparationer av tak

Vill du veta hur kan du skydda ditt tak från eventuella fuktskador eller läckage? VILPE Sense är ett smart system för fukthantering som upptäcks latenta skador genast de uppstår, så att reparationer av tak och övre bjälklaget blir enklare och billigare.