Multifunktionsgaller

Öppningsbart väggaller för bland annat. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. Produkter med lång livslängd i alla klimat. Hitta rätt produkt här.