Ventilation

 

Människor och djur som bor i små- och höghus är konstant utsatta för orenheter i inneluften, som damm, lukter, os och fukt.  Oren eller fuktig luft, som inte kommer ut ur byggnaden hinderfritt kondenseras och lägger sig  på byggnadskonstruktioner och förorsakar under årens lopp skador som försvagar dem,   samt orenheter i inneluften. Oren inneluft förorsakar både hälsorisker och skadar konstruktioner. Dessa olägenheter kan förebyggas genom tillräcklig ventilation.

 

VILPE®  erbjuder  kompletta ventilationssystem där alla monteringskomponenter medföljer i samma paket. Det finns takfläktar och frånluftsgenomföringar i tre olika serier beroende på monteringsobjektet: P, S och C. Takfläktarna har en inbyggd motor för att effektivera frånluftventilationen. Vi tillverkar också energisparande VILPE® ECo-fläktar, som redan nu uppfyller framtidens energistandarder.

 

Takfläktarna i P-serien och frånluftsrör kan med hjälp av genomföringar dras tätt genom taket. VILPE®-genomföringar kan installeras på alla tak med de vanligaste lutningarna. Alla takfläktar och frånluftsrör i P-serien passar alla genomföringstyper. Genomföringsserien innehåller alltid tätningar och skruvar för undertaket.

 

VILPE®-takfläktar och frånluftsrör i S-serien installeras i ventilationskanalen på rökkanalen eller ljuddämparen på en flack yta. Således passar de också sluttande tak. VILPE®  S-takfläktar och S-frånluftshuvar  används t.ex. i hög- och radhus, där man vill ha egen ventilation för respektive bostad. VILPE®  C-takfläktar och C-frånluftshuvar används lika som produkterna i P-serien då man vill leda röret genom taket och frånluftshuven. Skillnaden är att VILPE®  C-takfläkten och C-frånluftshuven installeras på en skild plåtkon, som en plåtslagare har byggt på taket.  

Ventilation of homeVentilation pipes