Höghus

I höghuslägenheter och kontor bör man uppmärksamma kvaliteten på inneluften då man monterar kanaler för in- och utluft. In- och utluftskanalerna skall installerar så långt som möjligt från varandra, så att luftströmmarna inte blandas. Om luftströmmarna blandas cirkulerar samma luft i utrymmet, även om luftstömmen är stor.

 

Med S-seriens utluftsrör och med ett galler som monteras i väggen fås en trygg och fungerande ventilation i höghus. Vid sanering passar XL-seriens produkter utmärkt för frånluftning både till utseendet och montering till alla takmaterial och byggprojekt.

 

Multifunktionsgaller: en utmärkt lösning för höghus

 

Multifunktionsgallret fungerar både som till- och frånluftsgaller vid maskinell ventilation. Produkten kan även användas som ventilationsgaller i olika utrymmen. Multifunktionsgaller finns in tre olika storlekar: 150x150 mm, 240x240 mm ja 375x375 mm. Gallerdelen kan öppnas/låsas med ett snabblås för rengöring. Tack vare den funktionella lufttekniska designen har man åstadkommit en stor fri yta i båda riktningar samt stor beständighet mot vatten och snö.

ApartmentMulti-family houses