Genomföringar

Med hjälp av VILPE® - takgenomföringar dras rör genom taket för att minimera olägenheter förorsakade av ljud, lukt och fukt De vattentäta genomföringsserierna är lätta och snabba att montera på alla takmaterial.

 

Monteringen av VILPE® takgenomföringsserier samt andra VILPE® produkter är gjorda enligt gör-det-själv principen. En person klarar av att utföra alla arbetsmoment bara man följer monteringsanvisningarna. I paketet ingår allt som behövs för monteringen, inga specialverktyg behövs. På så sätt är VILPE®, som helhetslösning, fullständig.

 

VILPE®-genomföringar kan användas på alla vanligaste takmaterial och profiler. I produkterna ingår genomföringar anpassade för enskilda takmateria samt universella lösningar för olika takmaterial. Med hjälp av VILPE®-genomföringar kan man även lösa genomföringar som rökkanaler, antenner och solpaneler fordrar.

Ventilation of home