Tänk om vi kunde spara dig 12 % av ventilationens energikostnader?


När man väljer ventilationsprodukter med så låga tryckförluster som möjligt, kan man märkbart sänka sina energikostnader. Lägre tryckförlust leder till lägre energiförbrukning, vilket syns som en rejäl inbesparing i elräkningarna. Samtidigt gör man en insats för miljön.    

 

När man kombinerar en VILPE ® FLOW frånluftshuv med en VILPE® Intake-tilluftshuv, sänker man ventilationssystemets energianvändning med 12 % jämfört med liknande produkter på marknaden.

 

Om 100 000 hushåll använde den här lösningen, skulle den årliga energibesparingen vara 10 400 000 kWh. Den här energimängden konsumeras årligen av 1 400 genomsnittliga finländska hushåll.

(se beräkning)

Läs mer om VILPE® FLOW här

 

Ventilation FLOW ventilation pipe