Flow

VILPE® FLOW -produkter använda tillsammans med VILPE® Intake

Följande värden har hämtats från ventilationstillverkarens verktyg för produktval:


Exempel 60 l/s

Ventilationssystem med VILPE® FLOW & Intake -terminalutrustning

Tilluftshuv    

Frånluftshuv

60 l/s

60 l/s

70 Pa

70 Pa

31,9 W

31,9 W

Ventilationssystem med konkurrentens terminalutrustning, kombihuv

Tilluft    

Frånluft

60 l/s

60 l/s

75 Pa

87 Pa

32,7 W

34,6 W


Energiförbrukning totalt:

VILPE®    

Konkurrent

63,8 W

67,3 W

67,3 W / 63,8 W = 1,055

Med konkurrentens terminalutrustning ~5% större effektförbrukningExempel 70 l/s

Ventilationssystem med VILPE® FLOW & Intake -terminalutrustning

Tilluftshuv    

Frånluftshuv

70 l/s

70 l/s

80 Pa

80 Pa

45,8 W

46 W

Ventilationssystem med konkurrentens terminalutrustning, kombihuv

Tilluft    

Frånluft

70 l/s

70 l/s

88 Pa

102 Pa

49,2 W

54,5 WEnergiförbrukning totalt:

VILPE®    

Konkurrent

91,8 W

103,7 W

103,7 W / 91,8 W = 1,129

Med konkurrentens terminalutrustning ~13% större energiförbrukning