VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationsstyrning

 

Vad är behovsstyrd ventilation?

Behovsstyrd ventilation är ett smart system för att behålla luftkvaliteten på önskad nivå automatiskt, utan manuellt ingripande. Systemet ställer automatiskt in ventilationen för att behålla en god luftkvalitet. Trådlösa givare mäter den relativa luftfuktigheten (RH) och koldioxiden (CO2) i luften och skickar denna information till styrenheten. Ventilationen regleras sedan för att få en god luftkvalitet utan onödig energiförbrukning.

 

Varför ska jag välja VILPE® ECo Ideal Wireless för behovsstyrd ventilation?

VILPE® ECo Ideal Wireless är en kostnadseffektiv lösning som betalar sig snabbare än mer komplexa ventilationslösningar. Totalkostnaden för VILPE® ECo Ideal Wireless är upp till 70 procent lägre än vad det kostar att installera en komplett anläggning för värmeåtervinning. VILPE® ECo Ideal Wireless går snabbt och enkelt att anpassa. Tack vare den trådlösa kommunikationslösningen behövs nästan ingen kabeldragning. Om det redan finns trummor på platsen krävs ingen nybyggnation, det vill säga alla befintliga konstruktioner kan behållas. Befintliga ventilationskanaler eller rökgångar kan också utnyttjas.

 

Användning: Renoveringsprojekt och nya hus

Antingen du renoverar eller bygger nytt, är det behovsstyrda och energibesparande trådlösa systemet VILPE® ECo Ideal ett utmärkt val för dig som vill ha en enkel och prisvärd lösning på ditt ventilationsbehov. VILPE® ECo Ideal Wireless är en perfekt lösning om du vill byta ut den befintliga naturliga ventilationen mot ett mekaniskt ventilationssystem. VILPE® ECo Ideal Wireless är också ett enkelt och prisvärt sätt att bygga om ett mekaniskt ventilationssystem till ett behovsstyrt ventilationssystem som sparar både energi och pengar. VILPE® ECo Ideal Wireless är lämplig både i äldre och nya hus. Det är också en bra lösning för ventilation i lager och garage.

 

Om du kan svara JA på någon av följande frågor är VILPE® ECo Ideal Wireless rätt lösning för ditt projekt:

 • För hög fuktighet eller instängd luft i badrummet eller på toaletten?
 • För hög fuktighet i garage, förråd eller lager?
 • Dålig ventilation sommartid?
 • Ingen mekanisk ventilation, det vill säga ventilationsutrustning saknas?
 • Enbart mekaniskt frånluftsventilationssystem med manuell kontroll eller timer?
 • Funderar du på vilket ventilationssystem du ska använda i ett nytt förråd, garage eller uthus?

 


Driftsprincip

VILPE® ECo Ideal Wireless är ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet (RH) och koldioxid (CO2) i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter ställer in effekten från ECo-takfläkten som är monterad på taket till ökad nivå. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler och gångar för överluft.

 


Systemets delar

Artikelnr 735030 VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationsstyrning, baspaket inkl.

 • Användarpanel (UP), 1 st
 • Styrenhet (CU), 1 st
 • Fuktgivare (RH), 1 st

Art. 735031 VILPE® ECo Ideal Wireless RH -Fuktgivare

Art. 735032 VILPE® ECo Ideal Wireless CO2 -Koldioxidgivare

 

VILPE® ECo takfläkt och VILPE® genomföring för det specifika takmaterialet. På VILPE.COM finns ytterligare information om:


Vägg/Spaltventiler
Antal och storlek på Vägg resp. Spaltventiler i fönster baseras på den luftvolym som skall ersättas, detta skiljer sig beroende bla. på husets storlek och det injusterade maximala luftflödet. Tala med din Ventilationsentreprenör.

 

 

Systemkomponenternas placering

VILPE® ECo takfläkt ska installeras i taket med hjälp av en VILPE® genomföring. Genomföringar finns tillgängliga för alla vanligt förekommande material och profiler på marknaden. På VILPE.COM finns ett snabbvalsverktyg som underlättar valet av genomföring.

Användarpanelen (UP) för ventilationsstyrningssystemet ska installeras där den är lätt att komma åt, exempelvis vid husets entré.

Styrenheten (CU, mottagaren) ska installeras invändigt i byggnaden på en plats där den får god kontakt med VILPE® ECo takfläkt (skyddsklass: IP 21).

Fuktgivaren (RH) ska installeras i utrymmen där det finns ökad risk för fukt, exempelvis i badrum, på toaletter, i kök eller sovrum.

Koldioxidgivaren (CO2) ska installeras i utrymmen där det finns ökad risk för problem med koldioxid, exempelvis i vardagsrum eller sovrum.

 

Inställningar på användarpanelen

Det finns fyra inställningar på användarpanelen: hemma, bortrest, hög och automatisk.

 • Hemma är en inställning där en konstant luftbehandling behövs för att behålla en god kvalitet på inomhusluften.
 • Bortrest används när ingen är hemma 
och endast grundläggande ventilation krävs.
 • Hög används när det tillfälligt behövs ytterligare ventilation.
 Ett tryck på knappen för Hög effekt forcerar ventilationen 30 minuter, 2 tryck forcerar ventilationen 60 minuter osv.
 • Automatisk inställningen ser till att ventilationen hålls på den förinställda nivån i bortrest läge men justerar ventilationen enligt data som hämtas från RH- och CO2-givarna. Om halterna höjs, ökas även takfläktens effekt. Om halterna är låga minskas takfläktens effekt.

 

Elektriska data

Strömförsörjning

 • Användarpanel (UP): Batteri CR2032
 • Styrenhet (CU): 230 VAC ± 10 %, 50 Hz
 • RH-givare: AA, 2 st
 • CO2-givare: 195–253 VAC, 50 Hz

Kopplingsscheman

Referera till installations- och bruksanvisningarna i produktförpackningarna för kopplingsscheman.

Flexibla lösningar

Systemet kan utökas med kompletterande RH- och CO2-givare för övervakning av flera rum i samma byggnad. Systemet kan också byggas ut med flera VILPE® ECo takfläktar. Extra givare säljs separat.

 

Utforma, installera, använd och njut!

Det är lätt att installera och driftsätta ett behovsstyrt ventilationssystem som används med styrenheten VILPE® ECo Ideal Wireless. De viktigaste stegen i projektet hittar du nedan. Tänk på att endast en behörig ventilationsexpert eller -leverantör kan avgöra vilken ventilation som behövs, var frånlufts- och tilluftsventilerna bör placeras osv, med hänsyn till kraven på installationsplatsen och nationell lagstiftning och lokala bestämmelser gällande utformningen av ventilationssystem.

 • Utforma ventilationskanalerna: Var ska frånluftsventilerna sitta, dvs. i vilka rum/på vilka ställen behöver man ta bort förorenad luft? Var ska tilluftsventilerna sitta, dvs. i vilka rum/på vilka ställen behöver man tillföra frisk luft?
 • Utforma och konstruera frånluftskanalen som går till takfläkten inuti taket.
 • Installera tilluftsventilerna.
 • Välj ut och installera en lämplig VILPE® ECo-takfläkt på taket med hjälp av en VILPE®-genomföring. Du kan ta hjälp av urvalsverktyget för VILPE®-genomföringar och urvalstabellen för takfläktar. Produkter ur P-, S- och C-serien är tillgängliga.
 • Installera delarna i VILPE® ECo Ideal Wireless-systemet. Kontakta en elektriker för att koppla ihop systemets elektriska delar.
 • Dimensionera och anpassa de inställda värdena för VILPE® ECo Ideal Wireless-systemet och frånlufts- och tilluftsventilerna.
 • Använd enheten, njut av den friska inomhusluften och känn hur du sparar pengar som du kan använda till bättre saker!

 

Gör så här

Det är lätt att installera och driftsätta ett behovsstyrt ventilationssystem med hjälp av VILPE® ECo Ideal Wireless. Rådgör alltid med en ventilationsexpert eller montör när det gäller specifikationer för nödvändig ventilation, placering av frånlufts- och tilluftsventiler osv. Förhållanden på installationsplatsen, den nationella lagstiftningen samt lokala normer avgör hur luftkonditioneringssystemet ska utformas. 

Spara energi och pengar

Med VILPE® ECo Ideal-systemet sänker du både kostnaderna och energiförbrukningen. Jämfört med till exempel ett värmeåtervinningssystem är det enkelt att eftermontera baspaketet ECo Ideal i en befintlig byggnad. Den trådlösa funktionen gör det nämligen möjligt att behålla befintliga konstruktioner intakta, och nästan ingen kabeldragning krävs – den enda kabelanslutningen är den mellan takfläkten och styrenheten..


ECo Ideal Wireless ger betydande kostnadsbesparingar. Systemet minskar mängden energi som behövs för ventilation eftersom det anpassar ventilationen efter behovet utifrån de data som givarna ger.

Exempel på kostnadsbesparingar

En villa på 120 m² (direktverkande el):
konstant ventilation med takfläkten VILPE® E
vs.
behovsstyrd ventilation med takfläkten VILPE® Eco och det trådlösa styrsystemet VILPE® ECo Ideal
→ energibesparing på 2 400 kWh per år
→ återbetalningstid för investeringen: 5 år

 

Hur många givare för luftfuktighet och koldioxid behöver du?

Systemet är som mest effektivt när det finns givare som mäter inomhusluftens kvalitet i så många rum som möjligt. En koldioxidgivare (CO2) bör installeras i rum där människor vistas, och en givare för relativ luftfuktighet (RH) bör installeras i våtutrymmen.

Systemets automatiska inställningar bygger på mätvärdena från givarna. Om luftfuktigheten eller koldioxidnivåerna i rummet inte är förhöjda använder systemet ventilationsinställningen ”Bortrest”. Om systemet känner av att koldioxidnivån är förhöjd eller att luftfuktigheten ökar snabbt, reagerar det genom att öka ventilationen tills nivåerna sjunker. Den högsta fläkthastigheten för inställningen ”Automatisk” är den förinställda ökade ventilationshastigheten.

Om systemet inte får tillräckligt många mätningar måste användaren justera enheten till en nivå som är för hög. Om användaren justerar inställningarna själv finns det risk att ventilationen ligger kvar på en förhöjd nivå som inte behövs. Du kan se till att systemet fungerar ordentligt genom att lägga till tillräckligt många givare för koldioxid och luftfuktighet i systemet. På så vis ligger systemet på en tillräckligt hög nivå och du kan spara energi. Ventilation som är optimalt utformad och bygger på omfattande mätningar sparar energi! Du kan lägga till upp till 20 givare som mäter koldioxid- och luftfuktighetsnivåerna i luften i ECo Ideal-systemet.

 

Snabbvalsguide

Ta en titt på vår snabbvalsguide, som gör det ännu enklare att hitta en lämplig VILPE® ECo-takfläktsmodell och få en uppskattning av hur många tilluftsventiler som behövs baserat på utrymmets yta. Men tänk på att du kan få exakt information om mått och produktdefinitioner genom att kontakta en lokal ventilationsexpert eller -leverantör.

Snabbvalsguide för delar och tillbehör till VILPE® ECo Ideal