huippuimurin ohjaaminen

Så här väljer du rätt styrsystem för din VILPE®-takfläkt

Det finns flera olika alternativ för att styra VILPE-takfläktarna. När du väljer styrsystem måste du beakta vilken takfläktsmodell det är frågan om samt för vilket ändamål takfläkten används.


Styrning av VILPE E-takfläktar med växelströmsmotorer (AC)

Tyristor

VILPE Thyristor 2299 AG-regulator används för varvsreglering på takfläktar med en AC-motor. VILPE Thyristor 2299 UCJ-regulator passar för infällt montage.

Fläktkåpa med AC-styrning

Takfläkten suger ut lukter och annan dålig luft från köket utan att takfläktens motorbuller stör trivseln. Förutom nybyggen, passar systemet också utmärkt för renoveringsobjekt där det redan finns eller dit man planerar bygga ett punktutsug.

 

tyristorisäädin

VILPE Controller 2299 AG 

Styrning av VILPE ECo-takfläktar med likströmsmotorer (EC)

Det automatiska styrsystemet VILPE ECo Ideal Wireless  

Gör styrningen av EC-takfläktar automatisk och bekymmersfri med VILPE ECo Ideal Wireless. Systemets sensorer upptäcker automatiskt när ventilationen måste effektiviseras och när takfläkten behöver gå på lägre effekt. Sensorn skickar informationen via styrenheten till takfläkten som justerar takfläktens effektivitet enligt behov. Till exempel så går takfläkten på högre effekt när man har gäster eller efter att man duschat. Läs mer.

VILPE ECo Controller 0–10 V

Med den här produkten kan man styra takfläktens varvtal manuellt. Potentiometern passar för både infällt- eller utanpåliggande montage. Observera att takfläkten inte får kopplas till regulatorer för ledljus.

 

Fläktkåpa med EC-styrning

Takfläkten suger ut lukter och annan dålig luft från köket utan att buller från motorn behöver störa trivseln. Förutom nybyggen, passar systemet också renoveringsobjekt där det redan finns eller dit man planerar bygga ett punktutsug.

 

automaattinen ohjausjärjestelmä huippuimurille

Gör styrningen av EC-takfläktar automatisk och bekymmersfri med VILPE ECo Ideal Wireless.

Övervakning av takfläkten

Mönsterkort (PCB) för styrning av funktionen hos VILPE® ECo –takfläktar. Med monitorn kan du övervaka signaler från varvtalsmätarna på 1 - 5 fläktar. Skild larmutgång med LED-indikering för skadad fläkt. Inbyggd potentiometer för inställning av manöverspänningen 0 - 10 V för fläkthastigheten.

eco monitor käyntivahti

VILPE ECo Monitor Drift/Varvtalsövervakning

Mätning av kanaltrycket och balansering av ventilationen

I flerfamiljshus kan förändringar i enskilda lägenheters ventilation påverka hela husets ventilation, till exempel om någon stänger en ventil. VILPE Differenstryckregulator 24 V hjälper till att balansera upp de här förändringarna. När produkten upptäcker en förändring i kanaltrycket, justerar den takfläktens effekt så att ventilationen hålls jämn i alla lägenheter. Det räcker med en differenstryckregulator för att mäta hela flerfamiljshusets kanaltryck och för att balansera ventilationen.  

Det går också bra att använda differenstryckregulatorn för att skapa ett undertryck i ett visst utrymme. Till exempel kan man skapa ett undertryck för att suga ut smutsig luft från källarutrymmen eller enskilda rum. 

Läs mer: http://www.vilpe.com/sv/aktuellt/differenstryckregulator.html

Painesäädin

VILPE Differenstryckregulator 24 V