Bättre isolering för kanalstorlekar på 160–250 mm: läs VILPEs rekommendationer

Vi förenklar produktsortimentet. Samtidigt underlättas installationen, risken för kondens minskar och isoleringen förbättras.

160 mm rördiameter och isolering

När ventilationskanalens diameter är 160 millimeter har VILPE tidigare erbjudit två valmöjligheter. Nu förenklas VILPEs produktsortiment. Framöver kommer endast XL 160-frånluftshuvar att finnas tillgängligt för kanalstorleken 160 mm, eftersom det kan isoleras bättre. Den yttre diametern på XL 160-frånluftsrör är 305 mm, vilket innebär att det finns utrymme för cirka 5 cm isolering runt röret och genomföringen. Därför kan produkterna isoleras ordentligt.

Andra fördelar är att installationen underlättas eftersom skruvarna kan fästas. Samtidigt som det finns cirka 5 cm utrymme för isolering runt genomföringen minskar risken att skruva fast rörmonteringsskruvarna genom ventilationskanalen.

Förändringen syns också i designprogrammen (MagiCad och CADS): i samband med nästa uppdatering kommer endast XL 160-frånluftshuvar att vara tillgängligt för kanalstorlek 160 mm.

FLOW 160 XL
Den yttre diametern på XL 160-frånluftsrör är 305 mm, vilket innebär att det finns utrymme för cirka 5 cm isolering runt röret och genomföringen.
Varför är isolering viktigt?

Riktlinjer för isolering av ventilationskanaler finns i miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation. Korrekt isolering är också viktigt av följande skäl:

  • På grund av klimatförändringarna blir milda vintrar vanligare i Finland. När temperaturen ständigt växlar över och under noll grader, ökar fuktbelastningen på konstruktionerna.
  • Ventilationssystem blir allt mer energieffektiva, särskilt med avseende på värmeåtervinning, vilket sänker temperaturen på avluften och ökar risken för kondens.
  • Temperaturerna stiger högt i kanaler för köksfläktar. Detta ökar också risken för kondens.

Tidigare installerade VILPE 160P/IS/700 FLOW-frånluftshuvar och genomföringar behöver dock inte bytas ut i efterhand om allt annat är i gott skick.

200 och 250 mm rördiameter och isolering

Andra XL-storlekarna i P-serien, 200 och 250 mm-frånluftshuvar, installeras också på taket med en XL-genomföring. Öppningen för genomföringen är 257×300 mm. Vid val av produkt bör man tänka på att det finns cirka 3 cm utrymme för isolering runt 200 mm-frånluftsröret vid genomföringen och mindre än 2 mm utrymme för 250 mm-frånluftsröret.

För att isolera en 250 mm ventilationskanal vid takgenomföringen rekommenderar vi att du använder S-serien i storleken 250 mm. S-seriens produkter installeras ovanpå ventilationskanalens kanalrör eller ljuddämpare på en horisontell yta.