2,5 miljoner euros investering på VILPEs fabrik i Korsholm

VILPE tehdaslaajennus

Familjeföretaget VILPE OY investerar 2,5 miljoner euro för att utvidga sina fabriks- och kontorslokaler i Korsholm. Summan omfattar också investeringar i maskiner och apparater. Totalt får man 1881 m2 nytt utrymme. På den första våningen kommer det att finnas produktionsutrymme och förpackningsavdelning, på den övre våningen kontorsutrymmen. Byggarbetet börjar den 17 maj.

”Vårt företag har vuxit och vi förväntar oss att växa även i framtiden. Vi har förbundit oss till inhemsk och miljövänlig produktion. Det innebär att våra produktionsled måste vara väl uttänkta. Då kan vi också konkurrera i Centraleuropa och i Ryssland med produkter som är tillverkade i Finland”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.  

Under de två senaste åren har man gjort betydande investeringar i Korsholmsfabriken. 2020 påbörjade man den 755 kvadratmeter stora utvidgningen av maskinhallen, som efter sommarens slutgranskning är helt färdig. Dessutom blir fastighetens jordvärmekraftverk färdig i vår, och den kommer att skära ner fabrikens koldioxidutsläpp med upp till 330 ton per år.

Nere i högra hörnet syns tillbyggnaden som färdigställs i sommar. Den nya tillbyggnaden placeras bredvid, så att det tomma utrymmet mellan byggnadens olika delar fylls.

VILPE har på en kort tid vågat göra flera betydande investeringar eftersom tron på framtiden är stark. Även under coronapandemin har efterfrågan på VILPEs produkter varit stabil. Utmaningarna under de närmaste åren kommer ändå att vara de internationella logistikflödena och priskonkurrensen. Med utvidgningen organiserar man fabrikens produktionslinjer på nytt, vilket kommer att förbättra effektiviteten. Dessutom möjliggör utvidgningen en mer flexibel produktion och att man kan köpa in och förvara en större mängd råmaterial och komponenter.

Fokus på nya sätt att arbeta efter pandemin

Investeringarna ger ytterligare välbehövliga kvadratmetrar till kontorsutrymmena. När man planerade det nya kontoret blickade man redan mot tiden efter coronaepidemin. Moderna lokaler är också ett sätt att rekrytera nya experter på en arbetsmarknad där konkurrensen på utbildad personal är hög. Det här är särskilt viktigt i Vasaregionen.

”Pandemin har ökat på distansarbetet och i vår organisation jobbar idag många på ett annat sätt. När pandemin avtar vill säkert en del fortsätta att arbeta på distans, men i många situationer är möten där alla är fysisk på plats värdefulla. Kontoret måste kännas lockande för att man ska vilja gå dit”, säger Saikkonen.

Studio Joanna Laajisto ansvarar för inredningen av de nya utrymmena.

”Lokalerna måste kännas inspirerande och främja samarbete för att man åka till kontoret på morgonen.  Om syftet är att bolla idéer är det oslagbart att träffas på arbetsplatsen och det vinner distansarbete alla gånger”, berättar Joanna Laajisto.

Coronapandemin kommer att förändra hur framtidens kontor ser ut. I allmänhet håller öppna kontorslandskap på att försvinna.

”Vi anser att lokalerna ska vara flexibla och kunna användas för många olika ändamål. Då blir det också lättare för både små som stora team att samarbeta. I lokalerna måste det finnas goda anslutningar till exempel för videokonferenser, när en del av teamet kanske befinner sig på en annan plats”, berättar Laajisto.

VILPEs utvidgning blir färdig 2022. I samband med samma projekt renoverar man också de gamla kontors- och representationsutrymmena, som blir färdiga i slutet av 2022. Utvidgningen stöder VILPEs tillväxtstrategi och säkerställer att produktionen i Korsholm kan öka till 30 miljoner euro fram till 2025.

Kort om utvidgningen

Byggnadsarbetet börjar den 17 maj 2021. Utvidgningen är färdig sommaren 2022.

Nybyggnation av utvidgningsprojektet är sammanlagt 1881 m2:
• kontor eller motsvarande 691 m2
• produktionsutrymme & förpackningsavdelning 1085 m2
• leveranscentral 104 m2

Till utvidgningsprojektet hör också fullständig renovering av de gamla utrymmena (sammanlagt 662 m2), och renoveringen förväntas att vara färdig i slutet av 2022:
• kontor 428 m2
• sociala utrymmen 215 m2
• övrigt 20 m2

Byggnadsarkitektur: Göran Doktar GD Byggnadsplanering, Korsholm. Doktar har varit med i VILPEs alla utvidgningar sedan 1980-talet.
Byggnadsteknik: Ingenjörsbyrån Bj Häggblom Oy, Jakobstad
Inredning: Studio Joanna Laajisto, Helsingfors
VVS-projektering: Granlund Pohjanmaa Oy
El-projektering Iecon Oy, Vasa
IT- och mötesrumsteknik: IT-Konsultointi Ronny Backman, Korsholm

Mer information:

Tuomas Saikkonen
050 537 6724
verkställande direktör
VILPE

Joanna Laajisto
044 214 5937
verkställande direktör & inredningsarkitekt
Studio Joanna Laajisto