Nya vindar för idrottssponsring: I huvudavtalet om samarbete mellan Sport och VILPE ingår också välgörenhet

Det nya huvudavtalet om samarbete mellan Vasa Sports herrlag i ligan och VILPE Oy är ett exempel på en ny typ av idrottssponsring. Villkoret för avtalet som ingåtts för säsongerna 2021–2023 var att Sports bakgrundsorganisation ska delta i VILPEs samhällsansvarsprojekt på en dag varje år. Spelarna deltar också i välgörenhetsarbetet inom ramen för den krävande tidsplanen för ligasäsongen. 

I praktiken innebär det att Sports personal och vissa spelare kommer att delta i VILPEs välgörenhetsprojekt. Välgörenhet kan till exempel innebära att de delar ut matkassar till mindre bemedlade familjer i Vasa.

Det tidigare samarbetsavtalet mellan VILPE och Sport skulle snart löpa ut och därför var det nu dags att utarbeta ett nytt avtal. Det var VILPEs önskan att välgörenhet skulle ingå i avtalet. Det i Korsholm baserade företaget som tillverkar ventilations- och specialtakprodukter har beslutat att varje anställd från och med 2021 ska använda en dag av den egna arbetstiden till samhällsansvariga projekt. Per år innebär det cirka 85 arbetsdagar till välgörenhet. Genom avtalet med Sport åtar sig också en annan organisation att ge bort tid till välgörande ändamål.

”Vi ville att samarbetet med Sport skulle omfatta mer än bara finansiellt stöd. Nu får vi mer resurser för att verka för det gemensamma bästa. Samtidigt vill vi utmana andra företag och idrottsföreningar i regionen att starta motsvarande verksamhet. På så sätt kan vi relativt enkelt få hundratals eller till och med tusentals timmars insatser i arbetet för det gemensamma bästa, vilket har en stor inverkan på regionen”, säger Tuomas Saikkonen, vd för VILPE.

Vasa Sport och VILPE har varit nöjda med samarbetet. Företaget är en av Sports huvudsponsorer sedan 2018.

”Under årens lopp har Vasa Sport deltagit i många välgörenhetsprojekt. Vi har varit med i sommarfesten i Skeppsparken, spelarna har städat stränder i Vasa och besökt barnavdelningen och en del skolor samt haft många andra aktiviteter. Vi svarar gärna på VILPEs utmaning och ser redan fram emot vilka projekt som vi får vara med i”, säger Tomas Kurtén, vd för Vasa Sport.

På Sports kontor fick idén ett positivt mottagande.

”Vi tvekade inte ett ögonblick. Samhällsansvar är en viktig del av vår verksamhet och vi vill gå i främsta ledet genom att via denna typ av samarbete föregå med gott exempel. Våra spelare är också alltid redo för olika samhällsansvariga projekt”, säger Juho Autio, försäljningschef på Vasa Sport.

Mer information:

Tuomas Saikkonen 
050 537 6724
VD
VILPE

Tomas Kurtén
040 082 7947
VD
Hockey Team Vaasan Sport Oy