Gymnastikföreningen Wasa Unique fick ny träningslokal – Swingelings gamla utrymmen heter numera VILPE-arena

Kuva: Wasa Unique

Gymnastikföreningen Wasa Unique från Vasa hyr Swingelings gamla utrymmen i Korsholm. Det nya elastiska gymnastikgolvet (kanves) som finns i den nya träningslokalen uppfyller tävlingsgruppernas behov. Golvet är skonsammare för kroppen när man landar vid olika hopp och förebygger därför eventuella träningsskador.

Korsholmsföretaget VILPE Oy, som tillverkar ventilations- och specialtakprodukter, är numera Wasa Uniques huvudsponsor. Huvudsponsoravtalet är skrivet för tre år framåt och var avgörande för att gymnastikföreningen kunde hyra den nya träningslokalen.

”Utan VILPEs stöd skulle vi aldrig ha hittat en bra träningslokal på så här kort varsel, utan det kunde ha dröjt flera år. Tack vare sponsoravtalet kan vi binda oss till träningslokalen för en längre tid och fokusera oss på att utveckla tävlingsgruppernas träningsmöjligheter”, säger Wasa Uniques ordförande Sari Saarikoski.

På Wasa Unique är man nöjd över de nya utrymmena och speciellt glada är man över golvet, den så kallade kanvesen.

”En gymnastikförening utan kanves går att jämföra med ett ishockeylag utan is. Eftersom en kanves kostar mycket pengar brukar kommuner eller städer inte stödja föreningar som vill köpa kanveser. Därför blir företagssamarbeten speciellt viktiga”, berättar Saarikoski.

Idén till samarbetet kom från VILPE. 

”Wasa Unique förenar regionens unga gymnaster och genom vårt samarbete kan vi kan stödja ett större antal ungdomar. Det känns viktigt för oss att kunna bidra till ungas idrottsmöjligheter i regionen”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

Sponsorkontraktets värde ligger på samma nivå som VILPEs kontrakt med Wasa Royals och Vasa Sport. Inom hockey och amerikansk fotboll är idrottsutövarna ofta män och pojkar. Eftersom könsfördelningen i Wasa Unique är den omvända, så är VILPEs tanke att också stödja kvinnors och flickors idrottande.

Träningslokalen har fått positiv respons

Wasa Unique bildades då föreningarna Vaasan Vasamattaret, Vaasa-tytöt och Vasa gymnastikförening gick samman. Syftet med sammanslagningen var att förbättra träningsmöjligheterna, locka till sig fler medlemmar och kunna satsa på att nå tävlingsframgång på FM-nivå. Varje vecka idrottar över 700 barn och unga i Wasa Uniques gymnastikgrupper.  

Wasa Uniques nya träningslokal är döpt till VILPE-arenan efter huvudsponsorn. Träningslokalen var i bruk i juni och responsen var positiv från såväl gymnaster, föräldrar som tränare.  

”En egen träningslokal är bra för samhörigheten. När man har en egen träningslokal behöver man inte heller städa undan mattor och andra träningsredskap efter träningspassen. Nu under coronatider känns en egen lokal även säkrare än skolornas gymnastiksalar, då endast den egna föreningens gymnaster rör sig i träningslokalen”, säger Saarikoski.

Mer information

Sari Saarikoski
040 558 6058
ordförande
Wasa Unique

Tuomas Saikkonen
050 537 6724
verkställande direktör
VILPE