VILPE Wive -tilluftsventil förhindrar kondensering och tar in friskt luft till byggnaden

Byggnadens konstruktion kan lida av allvarliga problem om kondensering bildas i en tilluftsventil. Vattnet som rinner ur en tilluftsventil kan orsaka fula märken på väggen och golvet och även i värsta fall orsaka fuktskador. God ventilation och värmeisolering förhindrar att en daggpunkt bildas i ventilen.

Kondensering uppstår i en tilluftsventil, när uteluften som går igenom ventilen, kyler ner locket på ventilen vilket gör att luften kyls ner snabbt och inneluftens fuktighet kondenseras till vattendroppar på lockets yta. Därför börjar vattendropparna droppa ner från ventillocket. Fukten som rinner ur en tilluftsventil kan orsaka skador på byggnadens ytor, såsom lämna märken på tapeten nedanför ventilen. I värsta fall kan fukt ansamlas i konstruktionerna och om fukten inte får torka, kan allvarliga mögel- och rötskador uppkomma.

Innanför locket finns en mörk isoleringsskiva som förhindrar kondensering att bildas i ventilen.

VILPEs tilluftsventil Wive förhindrar kondensering och är därför ett tryggt alternativ för olika bostadsbyggnader. På insidan av tilluftsventilens lock finns en isoleringsskiva som är gjord av  återvunnen skumplast. Isoleringen minskar temperaturskillnaden så att en daggpunkt inte kan uppstå på locket. 

Tilluftsventilen med termostat är helt öppen när temperaturen är 20 °C och termostaten stänger ventilen när temperaturen är −5 °C. Trots att termostaten stänger ventilen, tar ventilen ändå in frisk luft, eftersom det fortfarande finns en 7cm² stor öppning i ventilen. Tilluftsventilen, som är avsedd för byggnader med maskinell ventilation, är öppen hela tiden, eftersom den inte har en termostat som justerar ventilen. I ett maskinellt frånluftsventilationssystem justerar man ventilationen genom att styra takfläkten. En optimal luftväxling säkerställer att luftfuktigheten inomhus bibehålls på en låg nivå och därmed minskar risken för fuktskada. 

Tilluftsventilen Wive förhindrar kondensering i ventilen och eftersom luftströmmen riktas uppåt i rummet, minskar även känslan av drag. Wive filtrerar också smuts och damm som strömmar in med uteluften. Det går att justera ventilens utseende enligt egen smak, antingen genom att måla eller tapetsera ventilen. Wive är ett tryggt, effektivt och stiligt alternativ för olika bostadshus.