VILPE har beviljats Nyckelflaggan

Pressmeddelande 18.5.2020

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Korsholmsföretaget VILPE Oy rättigheten att använda märket Nyckelflaggan som bevis på att produkterna är tillverkade i Finland. Rättigheten att använda Nyckelflaggan har tilldelats VILPEs takhuvar, väggenomföringar, takfläktar, genomföringar, avloppsluftare, tilluftshuvar, skorstensgenomföringar, infästningar och inspektionsluckor. Nyckelflaggan visar tydligt produkternas inhemska ursprung, eftersom VILPEs produkter har blivit tillverkade i Korsholm i Finland sedan 1980-talet.

Nyckelflaggan är ett märke som symboliserar finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkas i Finland. Därtill måste den finländska kostnadsandelen av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av hur inhemsk produkten är, vara minst 50 procent. När man räknar ut det här värdet ska alla kostnader som har med produkten att göra räknas med.

– VILPEs produkter har tillverkats i fabriken i Korsholm sen 1980-talet, så ingenting har egentligen förändrats. Våra produkter har alltid varit inhemska. Nyckelflaggsmärket gör det ändå lättare att berätta för våra kunder att våra produkter är inhemska. På dagens globala marknad kan det vara svårt för kunden att veta produktens ursprung. Nyckelflaggan bekräftar till våra kunder, att när de köper VILPEs produkter så stöder de inhemskt arbete och produktion, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

Märket Nyckelflaggan är tämligen välkänt. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner över 90 procent av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket eller ganska väl. Kännedomen bland beslutsfattare i företag är 92 procent. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.

Brand Manager för Nyckelflaggan Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett aktivt val som bidrar till konkurrensförmågan och välståndet i Finland.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera ut viktiga värderingar till sina kunder och andra intressentgrupper. 92 procent av företagen med Nyckelflaggan säger också att märket bidrar till försäljningen av produkter och tjänster, berättar Pohjoiskoski.

VILPE deltar även i ”Ole osa hyvän ketjua”– Köp mera jobb åt finländarna -kampanjen tillsammans med K-gruppen, Förbundet För Finländskt Arbeten, Föreningen Matinformation rf. och Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Kampanjens syfte är att uppmuntra till att köpa finländsk mat, bruksvaror och järnhandelsprodukter. Målet är att påverka konsumenterna att rikta sina inköp på ett sådant sätt att finländskt arbete, sysselsättning och finländsk ekonomi främjas.

Mer information
Tuomas Saikkonen
+358 50 5376724
VD VILPE

Nina Pohjoiskoski
Brand Manager
Förbundet för Finländskt Arbete
050 344 6048