Išlaidų ekonomija naudojant energetiškai efektyvius ventiliacijos išėjimus VILPE

Kvalifikuotas ŠVOK sistemų planavimas – esminis dalykas projektuojant efektyviai energiją naudojančius pastatus, nes teisingas įrangos parinkimas ženkliai sumažina energijos suvartojimą. Energijos ekonomija teigiamai veikia aplinką ir sumažina sumas sąskaitose už elektrą.

Slėgio nuostoliai ventiliacijos išėjime turi įtakos energijos suvartojimui

Pasirinkus energetiškai efektyvią vėdinimo įrangą, projektuojant vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, galima sumažinti elektros energijos suvartojimą. Jeigu ventiliacijos išėjimų slėgio nuostolių lygis žemas, tuomet jie gali reikšmingai sumažinti pastato ventiliacijos įrenginių sunaudojamą energijos kiekį. Pavyzdžiui, ventiliacijos išėjimų VILPE ​​FLOW 2XL ir 3XL slėgio nuostoliai maži. Naudodamas šiuos įrenginius, pastato savininkas per penkerius eksploatavimo metus gali sutaupyti keletą tūkstančių eurų, lyginant su išlaidomis, kurias patirtų naudodamas ventiliacijos išėjimus su aukštesniu slėgio nuostolių lygiu.

Ventiliacijos išėjimas VILPE 315/400S FLOW gaminamas su dviejų dydžių ortakio skersmeniu (⌀315 ir ⌀400 mm), o ventiliacijos išėjimo išorinio gaubto išmatavimai vienodi. Analogiškai, ventiliacijos išėjimas VILPE 500/630S FLOW taip gaminamas su dviejų dydžių ortakio skersmeniu (⌀500 ir ⌀630 mm) ir jo ventiliacijos išėjimo išorinio gaubto išmatavimai vienodi. Su ⌀315 mm ortakiu naudojant tokių pat išmatavimų išorinį gaubtą, kaip ir ventiliacijos išėjimui su ⌀400 mm ortakiu, gaunamas esminis slėgio nuostolių skirtumas, kas nulemia ženklią energijos ekonomiją.

Ventiliacijos išėjimai VILPE 315/400S FLOW ir VILPE 500/630S FLOW išskiria dideliu dydžiu. Tačiau jie lengvi, nes pagaminti iš plastiko. Šiuos naujus FLOW gaminius verta rinktis dėl to, kad juos naudojant sumažėja energijos suvartojimas ir tuo pačiu reikšmingai sumažėja sumos sąskaitose už elektros energiją..

Be energijos ekonomijos, ventiliacijos išėjimų naudojimas turi dar vieną privalumą – žemas jų slėgio nuostolių lygis suteikia daugiau galimybių pasirenkant ventiliacijos įrangos modelį. Apskaičiuota, kad naudojant VILPE 315S FLOW, specifinė ventiliacijos įrenginio galia (SFP) lygi 1,69 kW/(m³/s). Tai atitinka Suomijos Aplinkos ministerijos reikalavimus.

Toliau pateikiami skaičiavimai, įrodantys elektros energijos ekonomiją naudojant energetiškai efektyvius ventiliacijos išėjimus. Slėgio nuostoliai pavyzdžiuose sudaro 50 Pa, įskaitant gaminius VILPE ​​FLOW ir ventiliacijos kanalus.

1 pavyzdys. VILPE 315S FLOW

Oro išeiga šiame pavyzdyje sudaro 0,7 m3/s. Slėgio nuostoliai ištraukiamosios ventiliacijos kanaluose ir ventiliacijos išėjime VILPE 315S FLOW sudaro 50 Pa. Lyginame su produktu А, kurio slėgio nuostoliai yra 168 Pa.

Elektros energijos sunaudojimas naudojant VILPE 315S FLOW 315 sudarys 10 363 kWh per metus (0,7 m³/s x SFP 1,69 (kW/(m³/s)) x 8 760 darbo valandų = 10 363).
Naudojant produktą A su tuo pačiu ventiliacijos įrenginiu sunaudojama daugiau elektros energijos – 11 406 kWh per metus, nes produkto А slėgio nuostoliai didesni, lyginant su VILPE 315S FLOW (0,7 m³/s x SFP 1,86 (kW/(m³/s)) x 8 760 darbo valandų = 11 406).

Elektros energijos sunaudojimo skirtumas sudaro 11 405,52 kWh – 10 363,083 kWh = 1 042,44 kWh per metus. (Atkreipkite dėmesį, kad skaičiai stulpelyje kWh per metus buvo suapvalinti iki artimiausio apvalaus skaičiaus).
Išlaidos elektros energijai naudojant produktą A bus didesnės ir sudarys papildomus 0,12 €/kWh x 1 042 kWh = 125,04 € per metus. Papildoma suma per 5 metus sudarys 125,04 € x 5 = 625,2 €.

Iš viso šiame pavyzdyje parodyta bendra išlaidų energijai ekonomija naudojant VILPE 315S FLOW per 5 metus sudarys 600 eurų.

Lyginant VILPE 315S FLOW su produktu B, kurio slėgio nuostoliai dar didesni (234 Pa), o oro išeiga tokia pati, išlaidų ekonomijos skirtumas elektros energijai per penkis metus sudarys beveik tūkstantį eurų (993,38 €).

Energijos suvartojimo skirtumai naudojant analogiškus produktus rinkoje ypatingai pastebimi naudojant ventiliacijos išėjimus su ortakių skersmenimis ⌀315 ir ⌀500 mm. Priežastis yra tame, kad jų išorinio gaubto išmatavimai tokie pat, kaip ir gaminių, kurių ortakio skersmuo ⌀400 ir ⌀630 mm.

Slėgio nuostoliaiOro išeigaSlėgio nuostoliaiVėdinimo įrenginio specifinė galiaDarbo laikasElektros energijos sunaudo-jimasSkirtumasSkirtumasElektros energijos sutaupymas per metus, (0,12 €/kWh)Elektros energijos sutaupymas per 5 metus
m3/sPakW/(m3/s)valkWh per metuskWh per metus %
VILPE 315S FLOW 0,7501,69876010363
Produktas A0,71681,86876011406104210,1125625
Produktas B0,72341,96876012019165616,019999
1 pavyzdys

2 pavyzdys. VILPE 500S FLOW

Oro išeiga šiame pavyzdyje yra 1,7 m3/s. Slėgio nuostoliai ištraukiamosios ventiliacijos kanaluose ir ventiliacijos išėjime VILPE 500S FLOW sudaro 50 Pa. Lyginame su produktu C, kurio slėgio nuostoliai yra 152 Pa.

Elektros energijos suvartojimas naudojant VILPE 500S FLOW sudarys 23 678 kWh per metus (1,7 m³/s x SFP 1,59 (kW/(m³/s)) x 8 760 darbo valandų = 23 678).
Naudojant produktą С su tuo pačiu ventiliacijos įrenginiu sunaudojama daugiau elektros energijos, nes produkto slėgio nuostoliai, lyginant su VILPE 500S FLOW, yra 25 912 kWh per metus didesni (1,7 m³/s x SFP 1,74 (kW/(m³/s)) x 8 760 darbo valandų = 25 912).
Elektros energijos sunaudojimo skirtumas sudarys 25 912 kWh – 23 678 kWh = 2 234 kWh per metus.

Išlaidos elektros energijai naudojant produktą C bus didesnės ir sudarys papildomus 0,12 €/kWh x 2 234 kWh =268 € per metus. Suma po 5 metų sudarys 268 € x 5 = 1 340 €.

Šiame pavyzdyje bendra energijos ekonomija naudojant VILPE 500S FLOW per 5 metus sudarys 1 340 eurus.

VILPE 500S FLOW palyginus su produktu D, kurio slėgio nuostoliai dar didesni (183 Pa), o oro išeiga tokia pati, energijos sunaudojimo skirtumas per 5 metus bus beveik 1 700 eurų (1 697 €).

Energijos suvartojimo skirtumai naudojant analogiškus produktus rinkoje ypatingai pastebimi ventiliacijos išėjimams su ortakių skersmenimis ⌀315 ir ⌀500 mm. Priežastis yra tame, kad jų išorinio gaubto išmatavimai tokie patys, kaip ir gaminių, kurių ortakio skersmuo ⌀400 ir ⌀630 mm.

PavadinimasOro išeigaSlėgio nuostoliaiVėdinimo įrenginio specifinė galiaDarbo laikasElektros energijos sunaudo-jimasSkirtumasSkirtumasElektros energijos sutaupymas per metus, (0,12 €/kWh)Elektros energijos sutaupymas per 5 metus
m3/sPakW/(m³/s)valkWh per metuskWh per metus%
VILPE 500S FLOW 1,7501,59876023678
Produktas C1,71521,7487602591222349,42681340
Produktas D1,71831,78876026508282911,93401698
2 pavyzdys

3 pavyzdys. VILPE 630S FLOW

Oro išeiga šiame pavyzdyje sudaro 1,8 m3/s. Slėgio nuostoliai ištraukiamosios ventiliacijos kanaluose ir ventiliacijos išėjime VILPE 630S FLOW sudaro 50 Pa. Lyginame su produktu E, kurio slėgio nuostoliai yra 67 Pa.

Elektros energijos suvartojimas naudojant VILPE 630S FLOW sudarys 25 544 kWh per metus (1,8 m³/s x SFP 1,62 (kW/(m³/s)) x 8 760 darbo valandų =25 544).


Naudojant produktą E su tuo pačiu vėdinimo įrenginiu sunaudojama daugiau elektros energijos, kadangi produkto slėgio nuostoliai, lyginant su VILPE 630S FLOW, yra 25 702 kWh per metus didesni (1,8 m³/s x SFP 1,63 (kW/(m³/s)) x 8 760 darbo valandų = 25 702).

Elektros energijos suvartojimo skirtumas sudarys 25 702 kWh – 25 544 kWh = 158 kWh per metus.
Išlaidos elektros energijai naudojant produktą E bus didesnės ir sudarys papildomus 0,12 €/kWh x 158 kWh =18,92 € per metus. Suma per 5 metus sudarys 18,9 € x 5 = 94,6 €.

Šiame pavyzdyje bendra energijos ekonomija per 5 metus naudojant VILPE 630S FLOW sudarys 95 €.

Palyginus VILPE 630S FLOW su produktu F, kurio slėgio nuostoliai didesni (72 Pa), o oro išeiga tokia pati, energijos sunaudojimo skirtumas per 5 metus bus beveik 200 € (189 €).

Energijos suvartojimo skirtumai naudojant analogiškus produktus rinkoje ypatingai pastebimi ventiliacijos išėjimams su ortakių skersmenimis ⌀315 ir ⌀500 mm. Priežastis yra tame, kad jų išorinio gaubto išmatavimai tokie patys, kaip ir gaminių, kurių ortakio skersmuo ⌀400 ir ⌀630 mm

PavadinimasOro išeigaSlėgio nuostoliaiVėdinimo įrenginio specifinė galiaDarbo laikasElektros energijos sunaudo-jimasSkirtumasSkirtumasElektros energijos sutaupymas per metus, (0,12 €/kWh)Elektros energijos sutaupymas per 5 metus
m3/sPakW/(m³/s)valkWh per metuskWh per metus%
VILPE 630S FLOW1,8501,62876025544
Produktas E1,8671,638760257021580,618,9295
Produktas F1,8721,648760258603151,237,84189
3 pavyzdys