Spara upp till hundratals euro om året med hjälp av VILPEs energieffektiva frånluftshuvar

En kunnig VVS-projektering är mycket viktigt för byggnadens energieffektivitet eftersom man kan minska byggnadens energiförbrukning märkbart till exempel genom rätt val av produkter. Inbesparad energi gläder både miljön och plånboken.

Tryckförlusten i frånluftshuven påverkar energiförbrukningen

I VVS-projekteringen kan byggnadens energiförbrukning minskas genom smarta val när det gäller ventilationsaggregat och frånluftshuvar. En låg tryckförlust i frånluftshuven minskar energiförbrukningen i ventilationsaggregatet, och till exempel frånluftshuvar VILPE FLOW 315/400S och 500/630 är utomordentliga tack vare en låg tryckförlust. Under fem års tid blir inbesparingen på grund av en låg tryckförlust upp till tusen euro i förhållande till produkter som inte har lika låg tryckförlust.

VILPE 315/400S FLOW-produkterna finns i kanaldimensionerna ⌀ 315 och 400 mm. Huvdelarna i dessa produkter är lika stora. På motsvarande sätt finns VILPE 500/630S FLOW i kanaldimensionerna ⌀ 500 och 630 mm med lika stora huvdelar. Om man till exempel för kanalstorleken 315 mm använder en huvdel i samma storlek som för kanalstorlek 400 mm blir skillnaden i tryckförlust betydande och energibesparingarna stora.

VILPE 315/400S och 500/630S FLOW kan i vissa fall vara något större jämfört med andra produkter. Tack vare att materialet är plast är de ändå lätta. Välj gärna de nya produkterna eftersom elräkningen blir mindre med den låga energiförbrukningen. Besparingen av el är så stor att den är ett argument för att välja VILPE FLOW-produkter.

En annan fördel utöver lägre elförbrukning är att den låga tryckförlusten ger fler möjligheter vid valet av ventilationsaggregat. Exempelberäkningarna visar att med VILPE 315S FLOW är ventilationssystemets specifika eleffekt 1,69 kW/(m³/s), det vill säga den överensstämmer med miljöministeriets förordning, det vill säga under 1,8 kW/(m³/s) (Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda 1010/2017, 30 §).

Bekanta dig med exempelberäkningarna och se hur mycket el och pengar som kan sparas med energieffektiva frånluftshuvar.

I exempelberäkningen har 50 Pa tryckförlust använts i frånluftskanalen, i detta ingår VILPE FLOW-produkter och kanalsystem.

Exempel 1. VILPE 315S FLOW

I exemplet är luftflödet 0,7 m3/s. Den sammanlagda tryckförlusten i frånluftshuven VILPE 315S FLOW och frånluftskanalerna är 50 Pa medan tryckförlusten med motsvarande jämförd produkt A är 168 Pa.

Strömförbrukningen av ventilationsaggregat med VILPE 315S FLOW är 10363 kWh/år (0,7 m3/s * SFP 1,69 (kW/(m3/s)) *drifttid 8760 h = 10363)

Högre tryckförlust ger den jämförda produkten elförbrukningen 11 406 kWh/år (0,7 m3/s * SFP 1,86 *drifttid 8760 = 11406)

Skillnaden i elförbrukning är 11 405,52 kWh – 10 363,083 kWh = 1042,44 kWh/år (Obs. Värden i tabellens kolumn kWh/år är avrundade till heltal).

Elpris 0,12 €/kWh*1042 kWh = 125,04 € per år. Under fem år kostar elektriciteten 125,04 € * 5 = 625,2 €.

I detta exempel ger VILPE 315S FLOW mer än 600 euro i besparing under fem år.

Om VILPE 315S FLOW jämförs med produkt B som har tryckförlusten 234 Pa vid samma luftflöde blir skillnaden i elkostnad för fem år nära tusen euro (993,38 €).

Skillnaden mot motsvarande produkter på marknaden märks speciellt vid kanalstorlekarna 315 och 500 mm eftersom de har frånluftshuvar i samma storlek som produkter i storleksklasserna 400 och 630 mm.

LuftflödeElpris €/kWhGranskningsperiod
m3/sPaSFP (kW/(m3/s))drifttimmarkwh/yearDifferens (kWh)Differens %0,12Differens under 5 år
VILPE 315S FLOW0,7501,69876010363
Produkt A0,71681,86876011406104210,1125625
Produkt B0,72341,96876012019165616,0199993
Exempel 1

Exempel 2. VILPE 500S FLOW

I exemplet är luftflödet 1,7 m3/s. Den sammanlagda tryckförlusten i frånluftshuven VILPE 500S FLOW och frånluftskanalerna är 50 Pa under det att tryckförlusten med motsvarande jämförd produkt C är 152 Pa.

Strömförbrukningen av ventilationsaggregat med VILPE 500S FLOW är 23 678 kWh/år (1,7 m3/s * SFP 1,59 (kW/(m3/s)) *drifttid 8760 h = 23 678)

Högre tryckförlust ger den jämförda produkten elförbrukningen 25912 kWh/år (1,7 m3/s * SFP 1,74 *drifttid 8760 = 25912)

Skillnaden i elförbrukning är 25912 kWh – 23678 kWh = 2234 kWh/år

Elpris 0,12 €/kWh*2234 kWh = 268 € per år. På fem år kostar elektriciteten 268 € * 5 = 1340 €.

I detta exempel ger VILPE 500S FLOW mer än 1300 euro i besparing under fem år.

Om VILPE 500S FLOW jämförs med produkt D som har tryckförlusten 183 Pa vid samma luftflöde blir skillnaden i elkostnad för fem år nära 1 700 euro (1 697 €).

Skillnaden mot motsvarande produkter på marknaden märks speciellt vid kanalstorlekarna 315 och 500 mm eftersom de har frånluftshuvar i samma storlek som produkter i storleksklasserna 400 och 630 mm.

LuftflödeElpris €/kWhGranskningsperiod
m3/sPaSFP (kW/(m3/s))drifttimmarKWh/yearDifferens (kWh)Differens%0,12Differens under 5 år
VILPE 500S FLOW 1,7501,59876023678
Produkt C1,71521,7487602591222349,42681340
Produkt D1,71831,78876026508282911,93401698
Exempel 2

Exempel 3. VILPE 630S FLOW

I exemplet är luftflödet 1,8 m3/s. Den sammanlagda tryckförlusten i frånluftshuven VILPE 630S FLOW och frånluftskanalerna är 50 Pa under det att tryckförlusten med motsvarande jämförd produkt E är 67 Pa.

Strömförbrukningen av ventilationsaggregat med VILPE 630S FLOW är 25 544 kWh/år (1,8 m3/s * SFP 1,62 (kW/(m3/s)) * drifttid 8760 h =25 544).
Högre tryckförlust ger den jämförda produkten elförbrukningen 25702 kWh/år (1,8 m3/s * SFP 1,63 * drifttid 8760 = 25702).

Skillnaden i elförbrukning är 25702 kWh –25544 kWh = 158 kWh/år
Elpris 0,12 €/kWh*158 kWh =18,92 € per år. På fem år kostar elektriciteten 18,9 € * 5 = 94,6 €.

I detta exempel VILPE 630S FLOW ger 95 euros i besparing under fem år.

Om VILPE 630S FLOW jämförs med produkt F som har tryckförlusten 72 Pa vid samma luftflöde blir skillnaden i elkostnad för fem år nära 200 euro (189 €).

LuftflödeElpris €/kWhGranskningsperiod
m3/sPaSFP (kW/(m3/s))drifttimmarKWh/yearDifferens (kWh)Differens %0,12Differens under 5 år
VILPE 630S FLOW 1,8501,62876025544
Produkt E1,8671,638760257021580,618,9295
Produkt F1,8721,648760258603151,237,84189
Exempel 3