VILPE®

 

SK Tuote, som heter VILPE Oy idag, beslöt år 1988 att utvidga sitt produktsortiment, som startade med infästningar, till andra takprodukter. Då föddes VILPE®. Namnet VILPE® bildades av namnen på produktgrupperna på finska. Bakom det speciella namnet låg tanken om ett nytt sätt att lösa problem inom dagens byggbransch för alla taktyper enkelt och snabbt. Grundvärderingarna för VILPE®-produktfamiljen har från början varit tillförlitlighet, lätt att installera och hållbarhet i alla omständigheter.

 

Till VILPE®-produktfamiljen hör ett mycket brett sortiment av frånlufts- och takprodukter för alla tak. VILPE® frånluftsprodukterna håller inomhusluften fräsch och konstruktionerna luftiga. En ren och frisk inomhusluft är inte en självklarhet. En ren och frisk luft i huset innebär ingen stor investering då man jämför med fördelarna – hälsa hos boende och bibehållande av värdet på huset. VILPE® produkterna hjälper att lösa byggnadens ventilationsbehov och förebygga mögel-och radonproblem.

 

VILPE® produkternas genomföringar, frånluftsrör samt fläktar passar för alla taktyper och lutningar och fås i alla färger. Vi har utvecklat nya innovativa takprodukter från år 1976 och har således 40 års erfarenhet av branschen. Alla produkter håller i alla förhållanden som det hårda nordiska klimatet fordrar. VILPE® produkterna är certifierade så även våra kunder och slutkonsumenter kan försäkra sig om kvalitet och att produkterna uppfyller alla europeiska krav. Vi ger VILPE® produkterna 20 års teknisk garanti, 10 års färggaranti samt 2 års garanti på elektriska komponenter. Du kan läsa mera om våra certifikat och åtaganden under länken certifikat.

 

VILPE tillverkar också det största sortimentet av infästningar i Europa. Vårt sortiment innefattar infästningar på allt från betong- till plåtunderlag. Från år 2014 hör även infästningar till VILPE® produktsortimentet.

 

Idag är VILPE® ett av Nordens mest uppskattade varumärken inom byggnadsindustrin. Vi har förbundit oss till produkternas kvalitet, hållbarhet och lätt installation. VILPE lanserar årligen nya innovativa produkter. En kundcentrerad produktutveckling innebär för VILPE, att man lyssnar på kunderna för att kunna svara på framtidens behov inom byggbranschen redan idag.

Vilpe Ross Ventilation PolesVilpe Roof