Mustasaaren kunta investoi uuteen teknologiaan estääkseen kosteusvaurioita kiinteistöissään

Aivan kuten monet muutkin kunnat, Mustasaari Vaasan lähellä kamppailee kiinteistöjen jatkuvien vuotojen kanssa. Osana ennaltaehkäisevää työtään kunta on nyt sijoittanut älykkäisiin IoT-ratkaisuihin vuotojen ja kosteusongelmien torjumiseksi. Kunta on jo asentanut VILPE Sense-kosteudenhallintajärjestelmät kolmeen kosteusvaurioista kärsineeseen rakennukseen. He harkitsevat myös VILPE Sense-järjestelmän asentamista ryömintätilaan ja vuotopaikantamia kunnan uuteen koulukampukseen. Näin he odottavat säästävänsä yllättävissä remonteissa.

Lähestyvä kevät ja sulamisvedet katolla merkitsevät kiireisiä päiviä Mustasaaren kunnan kiinteistötoimen työntekijöille.

”Kun kevät saapuu, sulamisvesi alkaa tippua sisään. Vuotojen korjaaminen ja ennaltaehkäisy on osa arkeamme”, kertoo projekti-insinööri Johan Klemets kiinteistötoimesta.

Kunnalla on omat kiinteistönhuoltajansa, jotka vastaavat useiden kiinteistöjen hoitamisesta tietyillä alueilla. Kunta käyttää vikailmoitusjärjestelmää, jossa rakennuksen käyttäjät, kuten opettajat tai kirjastonhoitajat, voivat raportoida vuodoista tai muista kiinteistöön liittyvistä ongelmista. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön käyttäjillä on suhteellisen suuri vastuu vuotojen havaitsemisessa ja raportoimisessa kiinteistötoimelle, mikä ei aina ole ihanteellista.

Klemetsin mukaan kiinteistönhuolto on jatkuvaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on vähentää suunnittelemattomien remonttien määrää. Osana tätä työtä kunta on päättänyt investoida uusimpaan IoT-teknologiaan helpottaakseen kiinteistöhuoltoa.

Älykäs järjestelmä kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi

Vuoden 2019 lopulla VILPE otti yhteyttä Mustasaaren kunnan kiinteistötoimeen. He olivat kehittäneet uuden, tarpeenmukaisen tuuletusjärjestelmän rakenteille ja etsivät testikohteita.

VILPE Sense -järjestelmän älykkäät anturit seuraavat kosteusarvoja kattorakenteissa. Jos järjestelmä havaitsee kohonneita arvoja, huippuimuri käynnistyy kuivatakseen rakenteet. Se tuulettaa tarpeen mukaan eikä esimerkiksi sateisella säällä. Järjestelmä on yhteydessä pilvipalveluun, joten käyttäjät voivat myös seurata katon kosteusarvoja reaaliajassa. Havaituista vuodoista tulee hälytys.

”Meillä on ollut ongelmia näiden kolmen rakennuksen kanssa. Jostain syystä ilmanvaihto on toiminut huonosti katolla, ja tiedämme myös kosteusarvojen olevan liian korkeita. VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä asennettiin katoille vuonna 2021. Nyt järjestelmä hoitaa käytännössä itse itsensä, ja voimme nähdä pilvipalvelusta, että tilanne on katolla merkittävästi parempi”, sanoo Klemets.

Klemets uskoo, että älykkäät ratkaisut ovat tulevaisuutta terveempien kiinteistökantojen saavuttamiseksi. Kunta harkitsee nyt VILPE Sensen asentamista ongelmallisten ryömintätilojen valvontaan ja tuuletukseen.

Älykäs valvonta – vaihtoehto historialliselle kiinteistösijoitukselle

Seuraavien vuosien aikana kunta rakentaa koulukampuksen Sepänkylän alueelle. Koulukampukseen mahtuvat kaikki varhaiskasvatuksesta lukioon, ja se on Mustasaaren kaikkien aikojen suurin rakennusprojekti.

Kiinteistötoimi harkitsee VILPE Sense-vuotopaikantamien asennusta kattoon. Kyseessä on kattoon tai seinään asennettavat anturit. Niiden avulla vuodot voidaan paikantaa myös suuremmilta katoilta, mikä auttaa rajoittamaan vaurioita.

Klemets korostaa, että monet vauriot aiheutuvat inhimillisistä tekijöistä ja älykkäät ratkaisut ovat ainoastaan osa kehitystyötä terveemmän rakennuskannan puolesta.

”Haluaisimme asentaa anturit koulukampukselle ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Kaikki työkalut ovat hyödyllisiä vuotojen estämisessä. Älykkäät järjestelmät auttavat havaitsemaan ongelmat ajoissa, mutta ne eivät ratko ongelmien juurisyitä. Jokaisen katolla työskentelevän on oltava valppaana”, sanoo Klemets.

Aikainen puuttuminen tuo suuria säästöjä pitkällä aikavälillä

Merkittävä osa Mustasaaren kiinteistökannasta koostuu 1980-luvulla rakennetuista rakennuksista. Tuolloin kunta kasvoi nopeasti ja tarvitsi paljon uusia kiinteistöjä. Silloin on myös laajennettu vanhempia taloja, ja Klemetsin mukaan tämä on aiheuttanut ongelmia uuden ja vanhan sekoittuessa. Klemets ei kuitenkaan ajattele, että kosteusongelmat ja vuodot koskisivat vain vanhoja rakennuksia.

”Uudemmat ovat totta kai paremmassa kunnossa, ja vanhat on rakennettu sen ajan standardien mukaan. Mutta kokemukseni mukaan vuodot ja kosteusvauriot koskettavat kaikenlaisia rakennuksia”, sanoo Klemets.

Hänen kollegansa, kiinteistöpäällikkö Ronny Haglund, on samaa mieltä.

”Uudisrakentamisessa satsaaminen tarpeenmukaiseen tekniikkaan ja ennakoivaan kunnossapitoon alusta asti on äärimmäisen tärkeää, sillä muuten uudet kiinteistöt kuluvat nopeasti. Usein on taloudellisesti järkevintä tehdä suuria panostuksia jo alussa. Jatkuva valvonta tarpeenmukaisesti ohjatun tekniikan avulla säästää kustannuksia koko rakennuksen elinkaaren ajan”, sanoo Haglund.