Rakenteet

Kattorakenteiden tuuletus on erittäin tärkeää, koska se estää kondenssiveden muodostumista sekä siten home- ja mikrobikasvustojen syntymistä kattorakenteisiin. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä (TrVM 1/2013 vp — M 5/2013 vp) on arvioitu merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kertaluontoisiksi korjauskustannuksiksi 1,2 – 14,5 miljardia euroa. Yksittäisetkin kosteus- ja homekorjaukset ovat voineet maksaa useita miljoonia euroja.

 

Kattorakenteissa on eri syistä johtuen aina kosteutta. Sitä muodostuu esimerkiksi rakennuksen käytön yhteydessä syntyvän vesihöyryn diffuusiosta. Kosteutta siirtyy rakenteisiin myös ulkoilmasta. Rakennusvaiheen jälkeiseen rakenteiden kosteuteen voivat olla syynä itse rakennusaineet sekä puutteet varastoinnissa tai suojauksessa.

 

Kosteus on otollinen tekijä sienikasvustoille, homeelle ja mikro-organismeille. Kosteusvauriot voidaan välttää rakenteilla, jotka ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK-C2) sekä vesi- ja kosteuseristysohjeiden (RIL-107) mukaiset.

 

Alipainetuuletin kuuluu olennaisena osana ohjeiden mukaisiin rakenteisiin. VILPE®-alipainetuuletin tuulettaa kattorakenteet ja poistaa kosteutta tehokkaasti. Se sopii myös tuulettamaan kylmää ullakkotilaa. Alipainetuulettimen toiminta perustuu tuulen synnyttämään ilmanpaine-eroon. Toimivaan tuuletukseen tarvitaan vain korvausilman esteetön pääsy tuuletettavaan rakenteeseen, esimerkiksi räystäiden alta.

Ventilation of structuresVentilation of structures