Croco A-110 ja betoninaula betonialustalle

 

Käyttökohteet

Croco A-110 -kiinnikettä ja betoninaulaa käytetään irralleen asennettavien yksikerroskatteiden kiinnittämiseen betonialustaan.

Kun kiinnitysalustana on paikalla valettu betoni, varmistetaan kiinnityskapasiteetti vetokokein tai käytetään Croco-308 kiinnikettä.


Valintaperusteet

Croco-kiinnike

Kiinnikkeen pituus valitaan eristepaksuuden sekä naulan pituuden mukaan. Kiinnikepituutta valittaessa huomioidaan eristeen mahdollinen painuminen katolla käveltäessä. Joustovaran on mielellään oltava vähintään 10 % eristepaksuudesta. Yhdistelemällä eripituisia kiinnikkeitä ja nauloja saadaan jokaiselle eristepaksuudelle sopiva yhdistelmä. Katso viereissä oleva taulukko.

Kiinnikemäärään vaikuttavat alustan tasaisuus, kitkaominaisuudet, katon muoto ja laskettu kuormitus. Kiinnikkeiden kapasiteetti ei yleensä vaikuta kiinnikemäärään.

 

Betoninaula

Betoninaulan pituus valitaan eristepaksuuden ja kiinnikkeen pituuden mukaan siten, että asennussyvyys on vähintään 20 mm. Pienempi asennussyvyys on mahdollinen, mutta tällöin vetolujuus on aina määriteltävä vetokokein. Kiilatyyppi (KLA/A2) valitaan käyttökohteessa vallitsevan korroosiorasituksen mukaan.

 

Rakenne

Croco A-110 -kiinnike on valmistettu iskunkestävästä ja syöpymättömästä polypropeenimuovista, jonka vakioväri on vihreä. Laippa on valmistettu kuperaksi, jolloin eristettä tai katetta vasten kiristettäessä laippa oikenee suoraksi ja puristusvoima on tasainen koko laipan alalta. Kiinnikkeen laipan halkaisija on 50 mm ja laipan alapinnassa on neljä tartuntapiikkiä, jotka lisäävät repimislujuutta. Laippa on kehitetty erityisesti kestämään bitumikermikatteiden kiinnityksessä käytettävää lämmitystä.


Asennus

1. Porataan katteen ja eristeen läpi betonialustaan halkaisijaltaan 5 mm oleva reikä porajatkoon kiinnitetyllä kierreporalla. Asennussyvyyden on hyvä olla vähintään 20 mm. Poraamiseen suosittelemme käytettävän erikois-kierreporaa, jossa on rajoitin, ettei liian syvää reikää pääse syntymään. Pienillä eristerakennepaksuuksilla voidaan käyttää vakio SDS +poria.

2. Pudotetaan betoninaula Croco -kiinnikkeeseen ja työnnetään kiinnike nauloineen eristeessä olevaan reikään.


3. Betoninaula tärytetään poravasaraan kiinnitetyllä tärysauvalla betonissa olevaan reikään siten, että kiinnikkeen laippaosa kiristyy katetta vasten.