Radonin poisto

Asuntojen, työpaikkojen ja porakaivovesien radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman suurimpia. Syyt liittyvät geologiaan, rakennustekniikkaan ja ilmastoon. Radonia syntyy maankamarassa olevan uraanin hajotessa. Noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Suomessa todetaan vuosittain noin 300 radonista johtuvaa keuhkosyöpätapausta.

 

Kaikkein tehokkaimmin suomalaisten keskimääräistä säteilyannosta vähennettäisiin pienentämällä huoneilman radonpitoisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m³. Sisäilmastoluokitus 2000:n mukaan rajana on S1- ja S2-luokissa 100 Bq/m³ ja S3-luokassa 200 Bq/m³.

 

VILPE® tarjoaa eri vaihtoehtoja radonin poistoon kohteesta riippuen:

 

Tuulettumattoman maanvaraisen lattiarakenteen radonin poistoon suositellaan VILPE® ECo110 toteutettavaa koneellista tuuletusta. Koneellisessa radonin poistossa katolle asennettu ECo110-huippuimuri liitetään alapohjasta ullakkotilaan johdettuun muovikanavaan. Lattiarakenteen alla olevat imukanavat (salaojaputket) puolestaan liitetään yhteen viemäriputken avulla.

 

Tuulettuvan alapohjan radonin poistoon suositellaan VILPE® ECo110 toteutettavaa koneellista tuuletusta tehostettuna VILPE® Ross –tuuletuspaalulla. Koneellisessa radonin poistossa katolle asennettu ECo110-huippuimuri liitetään alapohjasta ullakkotilaan johdettuun muovikanavaan, minkä lisäksi talon alapohjaan asennetaan tuloilmaputkiksi Ross-tuuletuspaalut. Tuulettuvan alapohjan radonin poisto voidaan toteuttaa myös painovoimaisena. Tällöin ECo110-huippuimurin sijaan katolle asennetaan eristetty hatullinen VILPE®-tuuletusputki.

 

Lisätietoa sisäilman radonista ja sen mittaamisesta jakaa muun muassa Säteilyturvakeskus.

Ventilation of homeRoss ventilation poles