Radonin poisto

Radon to niebezpieczny, bezwonny i niewidoczny gaz powodujący raka. Radon tworzy się poprzez rozpad uranu w glebie. Stężenie radonu w mieszkaniach, miejscach pracy i wodzie jest poważnym problemem na świecie. Przyczyną wysokiego poziomu radonu są uwarunkowania geologiczne, technologia zastosowana przy budowaniu budynku oraz klimat. Przy projektowaniu budynków w obszarach o podwyższonym stężeniu radonu zawsze należy zapewnić możliwość jego usuwania. 

 

VILPE® oferuje rozmaite sposoby usuwania radonu, zależnie od typu budynku.

 

W przypadku niewentylowanych fundamentów, do usuwania radonu zalecana jest wentylacja mechaniczna z wentylatorem Eco110 do usuwania radonu. W przypadku wentylacji mechanicznej do usuwania radonu, wentylator ECo110 zamontowany na dachu połączony jest z plastikowym przewodem poprowadzonym od poziomu gruntu do poddasza. Przewody ssące pod poziomem podłogi są połączone z instalacją kanalizacyjną.

 

W przypadku wentylowanych piwnic, do usuwania radonu zalecana jest wentylacja mechaniczna z wentylatorem ECo110 do usuwania radonu i przewodem wentylacyjnym Ross. W przypadku wentylacji mechanicznej do usuwania radonu, wentylator zamontowany na dachu połączony jest z plastikowym przewodem poprowadzonym od poziomu gruntu do poddasza. Ponadto, przewody wentylacyjne Ross są instalowane jako przewody wlotowe powietrza do przestrzeni piwnicy. W przypadku wentylowanych piwnic, do usuwania radonu można wykorzystać również wentylację grawitacyjną. W takim przypadku, zaizolowany kominek wentylacyjny jest montowany na dachu zamiast wentylatora do usuwania radonu.

Ventilation of homeRoss ventilation poles