VILPE® ECo Ideal Wireless do wentylacji kontrolowanej na żądanie

 

Dlaczego wentylacja kontrolowana?

Zdalnie sterowana wentylacja to inteligentna metoda, która automatycznie utrzymuje doskonałą jakość powietrza, bez ingerencji człowieka. System VILPE® ECo Ideal Wireless to inteligentna metoda wentylacji kontrolowanej na żądanie, która automatycznie utrzymuje doskonałą jakość powietrza w każdej przestrzeni. Bezprzewodowe czujniki mierzą wilgotność względną (RH) oraz poziom dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu i przesyłają wyniki pomiarów do jednostki steru¬jącej. Następnie stopień wentylacji jest regulowany w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza bez nadmiernego poboru energii.

 

Dlaczego wybrać system wentylacji zdalnie sterowanej VILPE® ECo Ideal Wireless?

System VILPE® ECo Ideal Wireless oferuje atrakcyjne cenowo rozwiązanie, o krótkim okresie zwrotu kosztów w porównaniu do bardziej skomplikowanych rozwiązań wentylacyjnych. Całkowity koszt VILPE® ECo Ideal Wireless jest do 70 procent niższy niż koszt instalacji systemu rekuperacji (HVAC). System VILPE® ECo Ideal Wireless jest łatwy i szybki w montażu i przy modernizacji. Montaż systemu nie wymaga dodatkowego okablowania, ani przebudowy istniejących kanałów wentylacyjnych. Istniejące kanały lub kominy wentylacyjne mogą również być stosowane jako część instalacji.

 

Zastosowanie: nowe oraz modernizowane budynki

Zarówno w przypadku renowacji istniejących jak i przy nowych obiektach, zdalnie-sterowany i energooszczędny system kontroli wentylacji VILPE® ECo Ideal Wireless to doskonały wybór. Wdrożenie systemu spełniającego wszelkie potrzeby wentylacyjne jest łatwe i ekonomiczne. System VILPE® ECo Ideal Wireless jest idealnym rozwiązaniem, przy przekształcaniu istnie¬jącego systemu wentylacji naturalnej w mechaniczny system wentylacji. VILPE® ECo Ideal Wireless to także łatwy i niedrogi sposób, aby przekształcić system wentylacji mechanicznej w zdalnie sterowany system, który pozwala zminimalizować wydatki na energię. System VILPE® ECo Ideal Wireless może być stosowany zarówno w starych jak i nowych budynkach. System znajduje także zastosowanie przy wentylacji magazynów i garaży.

 

Jeżeli możesz odpowiedzieć twierdząco na którekolwiek z poniższych pytań to VILPE® ECo Ideal Wireless jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem

 • Nadmierna wilgoć lub zablokowany przepływ powietrza w łazience lub toalecie?
 • Nadmierna wilgoć w garażu, komórce lub magazynie?
 • Słaba wentylacja w okresie letnim?
 • Brak wentylacji mechanicznej?
 • Tylko mechaniczny system wentylacji wyciągowej z ręcznym lub czasowym systemem kontroli?
 • Rozważanie systemu wentylacji dla nowego magazynu, garażu?

 


Zasada działania i zawartość

System VILPE® ECo Ideal Wireless to inteligentna metoda wentylacji kontrolowanej na żądanie. Bezprzewodowe czujniki mierzą wilgotność względną (RH) oraz poziom dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu i przesyłają wyniki pomiarów do jednostki sterującej. Aby zapewnić wystarczającą ilość powietrza nawiewnego niezbędne są Kratki wielofunkcyjne VILPE® lub nawiewniki ścienne. System wentylacji kontrolowanej VILPE® ECo Ideal Wireless zawiera: System kontroli wentylacji VILPE® ECo Ideal Wireless, Wentylator dachowy Vilpe Eco, opcjonalnie Czujnik dwutlenku węgla CO2.

 

Zasada działania i zawartość

Produkt 735030 – System kontroli wentylacji VILPE® ECo Ideal Wireless zawiera:

 • Panel użytkownika (UP), 1 szt.
 • Jednostka sterująca (CU), 1 szt.
 • Czujnik wilgotności względnej (RH), 1 szt.

Produkt 735031 – Czujnik wilgotności względnej (RH) VILPE® ECo Ideal Wireless – sprzedawany osobno

Produkt 735032 – Czujnik dwutlenku węgla CO2 VILPE® ECo Ideal Wireless - sprze¬dawany osobno

 

Wentylator dachowy VILPE® Eco oraz przejście dachowe. Produkty znajdziesz na VILPE.COM

Nawiewniki doprowadzające powietrze
Rozmiar i liczba zależą od danej lokalizacji. Straty ciśnienia nawiewników nie mogą przekraczać 10 Pa dla wybranej prędkości przepływu powietrza. Skontaktować się z projektantem systemu HVAC.

 

 

Rozmieszczenie elementów systemu

Wentylator dachowy VILPE® ECo jest montowany na dachu razem z przejściem dachowym VILPE®. Przejścia dachowe są dostępne dla wszystkich standardowych rodzajów pokryć dachowych. Przy wyborze odpowiedniego przejścia dachowego skorzystaj z tabeli doboru dostępnej na naszej stronie internetowej: VILPE.COM/PL. Panel użytkownika należy montować w miejscu łatwo dostępnym, najlepiej w pobliżu wejścia do domu. Jednostkę sterującą (odbiornik) należy montować w pobliżu wentylatora dachowego, na przykład na suficie lub na ścianie, dzięki czemu można łatwo łączyć się z wentylatorem dachowym VILPE® ECo. Czujnik wilgotności należy montować w pomieszczeniach o potencjalnych problemach z wilgocią, takich jak łazienka, toaleta, kuchnia lub sypialnia. Czujnik dwutlenku węgla CO2 należy montować w pokoju dziennym lub sypialni.

 

Ustawienia w panelu użytkownika

Panel użytkownika ma cztery ustawienia: Poza domem, W domu, Zegar, Automatyczny.

 • Tryb W domu dla warunków wymagających stałej wentylacji w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.
 • Tryb Poza domemużywany podczas nieobecności domowników, gdzie wymagana jest tylko podstawowa wentylacja.
 • Tryb Zegar stosuje się, gdy istnieje potrzeba tymczasowego zwiększenia wentylacji. Jedno naciśnięcie przycisku Wysoki włącza poprawioną wentylacją na 30 minut, dwa naciśnięcia na 60 minut itd.
 • Tryb Automatyczny dostosowuje poziom wentylacji zależnie od wartości pomiarów wilgoci i dwutlenku węgla. Jeśli poziom jest podwyższony, wentylator dachowy pracuje z wysoką wydajnością; Jeśli poziom jest niski, wentylator dachowy pracuje z niską wydajnością.

 

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi jest dostępna na VILPE.COM/ECO
lub w opakowaniach produktowych:

 

Specyfikacja elektryczna

Zasilanie

 • Panel użytkownika (UP): Bateria CR2032
 • Jednostka sterująca (CU): 230 VAC ± 10 %, 50 Hz
 • Czujnik wilgotności RH AA, 2 szt.
 • Czujnik CO2 195–253 VAC, 50 Hz

Schematy

Instrukcja instalacji i obsługi jest dostępna na
VILPE.COM/ECO lub w opakowaniach produktowych.

 

Uniwersalne rozwiązania

Przy zastosowaniu dodatkowych czujników wilgotności i CO2 system jest w stanie monitorować kilka pomieszczeń w budynku. System może być także rozbudowany o dodatkowe wentylatory dachowe VILPE® ECo. Dodatkowe czujniki można nabyć osobno.

 

Zaprojektuj, zamontuj, używaj i ciesz się!

Montaż i uruchomienie systemu wentylacji kontrolowanej na żądanie opartego na sterowaniu VILPE® ECo Ideal Wireless są niezwykle proste. Główne etapy projektu zostały opisane poniżej. Należy pamiętać, że tylko wykwalifikowany projektant systemów HVAC lub wykonawca może określić wymaganą wydajność wentylacji, lokalizację nawiewników odprowadzających i doprowadzających powietrze itp. z uwzględnieniem wymagań instalacyjnych danej lokalizacji oraz przepisów krajowych i lokalnych regulacji związanych z systemami HVAC.

 • Zaprojektuj kanały wentylacyjne: Gdzie będą zlokalizowane nawiewniki odprowadzające powietrze, tj. które pomieszczenia/miejsca będą wymagać usuwania brudnego powietrza? Gdzie będą zlokalizowane nawiewniki doprowadzające powietrze, tj. które pomieszczenia/miejsca będą wymagać dopływu świeżego powietrza?
 • Zaprojektuj i zamontuj wylotowy kanał powietrza prowadzący do wentylatora dachowego w dachu.
 • Zamontuj nawiewniki doprowadzające powietrze.
 • Wybierz i zamontuj odpowiedni wentylator dachowy VILPE® ECo na dachu, korzystając z przejścia dachowego VILPE®. Możesz użyć narzędzia do dobierania przejść dachowych VILPE® i tabeli z wentylatorami dachowymi. Dostępne są produkty serii P, S i C.
 • Zamontuj części systemu VILPE® ECo Ideal Wireless. Wezwij elektryka, aby podłączył elektryczne części systemu.
 • Dostosuj wymiary i ustawione wartości systemu VILPE® ECo Ideal Wireless oraz nawiewników odprowadzających i doprowadzających powietrze.
 • Korzystaj z urządzenia i ciesz się świeżym powietrzem w pomieszczeniach, jednocześnie oszczędzając pieniądze na lepsze cele!

 

Oszczędzaj energię i pieniądze

Bezprzewodowy system VILPE® ECo Ideal zapewnia oszczędności finansowe i energetyczne. Przykładowo w porównaniu z systemem odzyskiwania ciepła modernizacja istniejących budynków przy użyciu podstawowego pakietu ECo Ideal jest niezwykle prosta, ponieważ bezprzewodowa obsługa umożliwia zachowanie nietkniętych istniejących konstrukcji. Ponadto wymagana jest niewielka ilość okablowania — jedyne połączenie kablowe to połączenie między wentylatorem dachowym i jednostką sterującą.


ECo Ideal Wireless zapewnia znaczne oszczędności. System zmniejsza pobór energii przeznaczonej na obsługę wentylacji, dostosowując pracę do bieżących potrzeb w oparciu o dane odbierane z czujników.

Przykład oszczędności

Dom wolnostojący o powierzchni 120 m² (bezpośrednia elektryczna instalacja grzewcza):
Ciągła wentylacja z wykorzystaniem wentylatora dachowego VILPE® E
vs
Wentylacja kontrolowana na żądanie z wykorzystaniem wentylatora dachowego VILPE® Eco oraz systemu sterującego VILPE® ECo Ideal Wireless
→ oszczędność energetyczna na poziomi 2400 kWh rocznie
→ okres zwrotu inwestycji — 5 lat

 

Narzędzie szybkiego doboru

Wkrótce wprowadzimy narzędzie szybkiego doboru, dzięki któremu jeszcze łatwiej będzie ustalić odpowiedni model wentylatora dachowego VILPE® ECo i oszacować liczbę wymaganych nawiewników powietrza w oparciu o powierzchnię i objętość budynku. Niemniej należy pamiętać, że precyzyjne informacje o wymiarach i produktach będą dostępne po skontaktowaniu się z lokalnym projektantem systemów HVAC lub wykonawcą.