Tak

Ventilationen av takkonstruktioner är ytterst viktigt, det förebygger kondens och således mögel och skador förorsakade av mikroorganismer. 

 

Brandtäckt plåt och plåtskivor på höghustak bör ventileras så att det inte bildas oventilerade utrymmen. Endast genom att ventilera kan man avlägsna fukt som bildats under byggtiden och fukt som kondenseras i konstruktionerna. Vid sanering kan man förebygga värmeutsläpp så att inte istappar bildas och således förebygga skador som de kan förorsaka människor.

 

Flacka tar skall ventileras så att det inte finns ställen där taket inte ventileras. Speciellt takdelar, som hamnar i skugga samlar lätt kondens under taket och kan försorsaka skador i konstruktionerna. Ventilationen kan göras effektivare med fläktar och ventilationsbehovet bestäms av den ansvarige för objektet.

 

I VILPE®-produktfamiljen ingår många produkter för olika ventilationslösningar av takkonstruktioner, allt från undertrycksavluftare till takfläktar. Fläktarna i S-serien är i toppklass vad installation och funktion beträffar. Även underhållet är lätt, fläktarna i S-serien behöver inga speciella verktyg för att öppna dem. Kanalerna syns bra då man öppnat fläkten. Tillgängligheten av reservdelar samt SK Tuotes garantivillkor för VILPE®-produkterna gör det lätt att välja S-serien för stora tak.

Ventilation of homeVentilation pipes