VILPE® övertygar i Upplands-Bro

I Upplands-Bro utanför Stockholm uppförs ett bostadsområde med 75 radhus, vars tak pryds av rader av produkter från VILPE®. De 30 hus som redan är uppförda på Brushanevägen har tak av antingen bandtäckt plåt eller papp. På taken med bandtäckt plåt sitter genomföring samt huvar och avloppsluftningar i serien VILPE® Classic. På granngatan Rödbenevägen står 28 radhus klara och ytterligare 17 ska vara stomresta hösten 2013. Alla 45 objekt har en taklutning om fem grader och som takmaterial har man valt papp. Takgenomföringarna på dessa görs med VILPE®s höga pappgenomföringar som är utvecklade speciellt för tak med en lutning under elva grader. På varje tak sitter en avloppsluftning med hatt samt två takhuvar, en för avluften från ventilationen och en för spisfläkten.

Byggnadsentreprenörens platschef Stefan Liljegren anser att VILPE®s produkter är det idealiska valet för radhusen i Upplands-Bro.

– Håltagning i tak har alltid varit en riskkonstruktion. Särskilt gamla plåtlösningar är nästan omöjliga att få täta över tiden. När jag i samband med ett annat projekt bekantade mig med VILPE®s produkter kunde jag till min glädje konstatera att vi som byggare äntligen kan sova lugnt om natten. Att vi därtill kraftigt kan reducera montagetiden genom de mycket genomtänkta och funktionsdugliga lösningarna gör ju inte saken sämre, säger Liljegren.

– VILPE®s produkter är helt i särklass genom sin enkelhet och funktionalitet, vilket även har bekräftats av de besiktningsmän som varit på plats, fortsätter han.

I Upplands-Bro har man även ersatt befintliga lösningar med VILPE®.

– I de första husen hade man lagt avluften genom galler i väggarna. Men det fick vi göra om då luften genast kondenserade i utloppet från gallren, vilket resulterade i rinningar och fula spår på fasaderna. Därför drog vi om de redan utförda avluftningarna till taken genom isolerade huvar, och samma lösning har vi använt även i de övriga husen, berättar Liljegren.

– Vi har väldigt positiva erfarenheter av VILPE®s produkter. De tillhandahåller lösningar för alla normala takmaterial och lutningar, och kommer självklart att finnas med även i kommande projekt, sammanfattar han.

 

VILPE® Insight 2013.