Konstruktioner

Ventilation av takkonstruktioner är ytterst viktigt, eftersom det hindrar uppkomst av kondensvatten och således förekomst av mögel och mikrober i takkonstruktioner. Tillräcklig ventilation av takkonstruktioner bör beaktas både i stora och små projekt. Även enskilda fukt- och mögelsaneringar kan kosta många miljoner euro.

 

Fukt förekommer alltid i takkonstruktioner av olika anledningar. Fukt bildas till exempel då byggnaden används och som följd därav bildas diffusion av vattenånga. Fukt tränger också in i konstruktioner från uteluften.
Orsaken till fukt i konstruktionerna efter byggskedet kan finnas i byggmaterial, brister i lagring och skydd.

 

Fukt förekommer alltid i takkonstruktioner av olika anledningar. Fukt bildas till exempel då byggnaden används och som följd därav bildas diffusion av vattenånga. Fukt tränger också in i konstruktioner från uteluften. Orsaken till fukt i konstruktionerna efter byggskedet kan finnas i byggmaterial, brister i lagring och skydd. 

Undertrycksventilen passar också för att ventilera ett kallt vindsutrymme. Undertrycksventilens funktion baserar sig på lufttrycksvariationer som uppkommer vid blåst. För en fungerande ventilation krävs endast att ersättningsluften har åtkomst till den ventilerande konstruktionen t.ex. under takfoten.

Ventilation of structuresVentilation of structures