Infästningar för småhus

I det omfattande VILPE® infästningsurvalet finns passande produkter för fästning av isolering. Tätheten i isoleringen förbättrar avsevärt kvaliteten på byggandet. Produkter som har utvecklats via praktisk erfarenhet under åratal, gör byggandet allt lättare.

 

NV-distansstöd

Distansstöd används då brädfodringen har som vindskydd en isoleringsskiva på 25-70 mm. En konstruktion med distansstöd förbättrar värmeisoleringen i väggen och den enklare konstruktionen sparar trävirke. De ger listerna på yttre brädfodringen ett tillräckligt stabilt och hållbart underlag. NV- disansstöd lämpar sig för både mjuka och hårda isoleringar.

 

LSK-bricka

Isoleringsskivor med vindskydd fästs med hjälp av LSK-brickor och vanlig trådspik. Fästningsavståndet är vertikalt ungefär 1 meter. Vid skarv fäster brickan ihop två skivor åt gången. LSK lämpar sig till fästning av allslags lätta isoleringsskivor. För fästning av tungare skivor rekommenderar vi Y40PP-, Y40PA- eller ZN-50- brickor. LSK-brickor finns i standardfärgen grå.

 

RKL-fästkramla

RKL är ämnad för småhus med trästomme och för att fästa tegelfasad. RKL fäster samtidigt tegelfasaden med vindskyddsskivan i trässtommen. Konstruktionen förbättrar värmeisoleringen i väggen och den enklare konstruktionen sparar trävirke. Finska VTT (Teknologiska forskningscentralen i Finland) har testat fästkramlans belastningshållbarhet och råmaterialet, forskningsrapport KEM6-52319 och BET5446. Fästkramlans spiklängd är 115 mm.

 

Viki

Viki-infästningen fäster lätta akustiska- eller isoleringsskivor i betong. Passar också ypperlig för fästning av isoleringsskivor innanför sockeln. Flänsbredden är 50 mm. Borrdimensionen vid förborrning är 6mm. Viki-infästningar finns i 6 olika längder från 50 mm till 150 mm. Standardfärgen är grå.

FastenersFasteners