Grund

Fukt som kommer från omgivningen i källare måste vädras ut effektivt för att förebygga hälsorisker och konstruktionsskador. T.ex. radon som stiger upp ur marken kan förorsaka cancer. Vid självdragsventilation av grunden kan man använda Ross-ventilationsrör för att garantera tillräcklig luftström. Om konstruktionerna är tillräckligt högt ovanför markytan, kan man även andvända Multifunktionsgaller.

 

Den effektivaste ventilationen uppnår man genom att använda fläktar från  VILPE® Eco-serien som maskinell frånluftsapparat  och Ross-ventilationsrör  för inluft. Ventilationsbehovet bestäms av byggplaneraren enligt objektets egenskaper.

 

Ross-ventilationsrör: En modern lösning

 

Ross-ventilationsrör används för ventilation av krypgrund samt för att förhindra fukt- och radonsskador. Via Ross-ventilationsröret kan man även ta in tilluft till exempel till källarbastu, öppen spis eller ventilationsaggregat. Ross-ventilationsröret fungerar också som tilluftkana då man installerar ett maskinellt frånluftssystem eller ett maskinellt radon frånluftssystem i krypgrunden.

 

Ross-ventilationsrör kan användas i alla slags hus. Ventilationsröret är konstruerat så att luften kan strömma så gott som hinderfritt genom röret och inget störande luftlås bildas. Konstruktionen hindar också snö, skräp och småkryp att komma in i krypgrunden. Längden på röret kan lätt justeras antingen genom att förlänga med rör eller att såga röret till önskad längd. Ross-ventilationsrör finns i tre storlekar: 125, 160 ja 200. De olika storlekarna passar till både stora och små byggnader.

Ross ventilation polesRoss